Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Använda

Komma igång > Använda energisparlägen n 22 N Använda strömsparläget Så här aktiverar du strömsparläget Klicka på Start, på pilen bredvid knappen Stäng av och på Strömsparläge. ✍ Du kan också trycka på strömsparknappen på tangentbordet för att försätta datorn i strömsparläge. Så här återgår du till normalläget ❑ ❑ ❑ ❑ Tryck på vilken tangent som helst på tangentbordet. Klicka på någon av musknapparna. Rör den trådlösa musen. Tryck på datorns strömbrytare. ✍ Vi rekommenderar att du stänger av den trådlösa musen (om du har en sådan) med strömbrytaren på undersidan när du försätter datorn i strömsparläge. Detta förhindrar att datorn startas om du skulle komma åt musen. ! Kontrollera att batteriet till det trådlösa tangentbordet (om du har ett sådant) är korrekt installerat och att batteriet inte håller på att ta slut. Datorn stängs av automatiskt om du håller strömbrytaren intryckt i mer än fyra sekunder. Alla data som inte har sparats kommer att gå förlorade.

Komma igång > Använda energisparlägen n 23 N Om du inte använder datorn på ett tag försätts datorn i strömsparläge. Om det behövs kan du ändra inställningarna för energisparläget. Så här ändrar du inställningarna för energisparläget 1 Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Energialternativ. 2 Klicka på Ändra schemainställningar under det aktuella energisparschemat. 3 Ändra inställningen för när datorn ska försättas i strömsparläge och klicka på Spara ändringar.