Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hålla

Komma igång > Hålla datorn i trim n 24 N Hålla datorn i trim Uppdatera datorn Se till att uppdatera din VAIO-dator med följande program som gör datorn effektivare, säkrare och mer mångsidig. Med VAIO Update får du automatiskt aviseringar om nya uppdateringar på Internet. Verktyget hämtar och installerar uppdateringarna på datorn. ❑ Windows Update Klicka på Start, Alla program och Windows Update och följ instruktionerna på skärmen. ❑ VAIO Update 5 Klicka på Start, Alla program och VAIO Update 5 och följ sedan instruktionerna på skärmen. ! Datorn måste vara ansluten till Internet innan du kan hämta uppdateringar.

Komma igång > Hålla datorn i trim n 25 N Använda VAIO Care Med VAIO Care kan du göra regelbundna kontroller och justeringar av datorn så att du håller den i trim. Starta VAIO Care om du får problem med datorn. VAIO Care ger dig tips om hur du ska gå till väga för att lösa ett problem. Så här startar du VAIO Care ❑ ❑ På modeller med en ASSIST-knapp Tryck på knappen ASSIST när datorn är på. På modeller utan en ASSIST-knapp Klicka på Start, Alla program, VAIO Care och sedan på VAIO Care. ✍ Mer information finns i direkthjälpen som följer med VAIO Care. På modeller med en ASSIST-knapp kan du starta VAIO Care Rescue genom att trycka på ASSIST när datorn är avstängd. Verktyget VAIO Care Rescue kan användas om du behöver återställa datorn efter allvarliga systemfel, till exempel om det inte går att starta Windows.