Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 28 N ! Tangentbordet fungerar bäst om du använder det på ett avstånd från datorn som ligger inom tangentbordets räckvidd: cirka 10 meter från datorn. Undvik att använda trådlösa enheter som arbetar med radiosignaler i 2,4 GHz-bandet i närheten av det trådlösa tangentbordet. Dessa enheter kan skapa störningar som gör att tangentbordet inte fungerar korrekt. Placera inga möbler eller föremål av metall i närheten av datorn eller det trådlösa tangentbordet, eftersom metallföremål kan orsaka störningar som gör att tangentbordet inte fungerar korrekt. Använd alltid alkaliska batterier. Om du använder fel typ av batteri kan det skada tangentbordet.

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 29 N A Funktionstangenter Funktionstangenterna utför specifika funktioner. Vilken funktion som är kopplad till en viss funktionstangent beror på vilket program du arbetar med. Däremot är följande tangenter tillsammans med Fn alltid kopplade till LCD-skärmens ljusstyrka. Fn+F5: Minskar LCD-skärmens ljusstyrka. Fn+F6: Ökar LCD-skärmens ljusstyrka. B Num Lk/Scr Lk Aktiverar/inaktiverar Num Lk-läget. Du kan aktivera eller inaktivera Scr Lk-läget med den här tangenten i kombination med Fn. Om Num Lk- eller Scr Lk-läget aktiveras eller inaktiveras visas ikonen (Num Lock) eller (Scroll Lock) i Aktivitetsfältet tillsammans med ett meddelande som visar att läget har ändrats. ✍ I illustrationen ovan visas ett tangentbord med engelsk tangentbordslayout. Ditt tangentbord kan skilja sig från handbokens illustrationer, vilket beror på att tangentbordet finns i flera varianter. ✍ Du kan ange att Num Lock- och eller Scroll Lock-ikonen ska stanna kvar i Aktivitetsfältet. Gör det genom att högerklicka på f-ikonen i Aktivitetsfältet, klicka på Anpassa meddelandeikoner och sedan klicka på Visa ikon och meddelanden för den ikon du vill behålla. C VAIO-knappen Startar Media Gallery. D Strömbrytare Stäng av eller sätt på det trådlösa tangentbordet genom att skjuta strömbrytaren framåt eller bakåt. E Energisparknapp Försätter datorn i energisparläge. Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 21).