Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 34 N Använda USB-tangentbordet ✍ I illustrationen ovan visas ett tangentbord med engelsk tangentbordslayout. Ditt USB-tangentbord kan skilja sig från handbokens illustrationer, vilket beror på att tangentbordet finns i flera varianter. A Funktionstangenter Funktionstangenterna utför specifika funktioner. Vilken funktion som är kopplad till en viss funktionstangent beror på vilket program du arbetar med. Däremot är följande tangenter tillsammans med Fn alltid kopplade till LCD-skärmens ljusstyrka. Fn+F5: Minskar LCD-skärmens ljusstyrka. Fn+F6: Ökar LCD-skärmens ljusstyrka. B Energisparknapp Försätter datorn i energisparläge. Mer information om energihantering finns i Använda energisparlägen (sidan 21). C S1-knapp Utför den funktion som är kopplad till knappen. Du kan ändra den förinställda funktionen med VAIO Control Center. D Zoom-knappar Ändrar storleken på en bild eller ett dokument som visas i ett program. Tryck på för att göra bilden mindre (zooma ut). Tryck på för att göra bilden större (zooma in). Mer information finns i hjälpfilen på VAIO Control Center.

Använda din VAIO-dator > Använda tangentbordet n 35 N E Ljud av Stänger av volymen. F Volymkontrollknappar Höjer (+) eller sänker (-) volymen. G Windows-tangenten Öppnar Start-menyn. H E-tangenten Matar ut den optiska skivan om den används tillsammans med Fn-tangenten. I Snabbmeny-tangenten Visar en snabbmeny i vissa program. J Piltangenter Flyttar pekaren på datorskärmen. K Indikatorer (Num Lk): Aktiveras i läget Num Lock. (Caps Lock): Aktiveras i läget Caps Lock. (Scr Lk): Aktiveras i läget Scroll Lock. L Numeriskt tangentbord Med det numeriska tangentbordet kan du skriva siffror eller utföra enkla matematiska beräkningar.