Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda musen n 38 N A Vänster knapp Klicka eller dubbelklicka med vänster musknapp för att välja alternativ. Dra och släpp objekt genom att hålla ned vänster musknapp samtidigt som du rör musen. Släpp upp knappen för att släppa det objekt du drar. B Höger knapp I många program kan du visa en snabbmeny genom att trycka på höger musknapp. C Mushjulet Snurra mushjulet för att bläddra en sida uppåt eller nedåt. Tryck på hjulet en gång för att låsa bläddringen och styra rörelsen med hela musen (bläddringsfunktionen är bara tillgänglig i program som har stöd för den). D Strömbrytare Stäng av eller sätt på den trådlösa musen genom att skjuta strömbrytaren framåt eller bakåt. E Batterifack (sidan 36) Fack för AA-batteriet. F Statuslampa Blinkar orange när musens batteri håller på att ta slut, och lyser grönt i omkring 10 sekunder när musen sätts på eller ansluts till datorn.

Använda din VAIO-dator > Använda musen n 39 N Så här ansluter du den trådlösa musen Om den medföljande trådlösa musen inte fungerar kan du använda det medföljande trådlösa tangentbordet och följa instruktionerna nedan för att återansluta musen till datorn. Du kan också göra anslutningen med en USB-mus. ! I normala fall behöver du inte göra anslutningen innan du använder din trådlösa mus. Om den trådlösa musen fungerar utan problem bör du inte göra anslutningen, eftersom det kan leda till att musen slutar fungera. 1 Kontrollera att det medföljande batteriet är korrekt installerat i den trådlösa musen, och skjut strömbrytaren på musen till läget OFF. 2 Starta datorn. 3 Om det finns flera användarkonton på datorn trycker du på < eller , för att välja ett konto med administratörsrättigheter. Tryck sedan på Enter. 4 Vänta tills Windows startar och tryck på Windows-tangenten på tangentbordet så att Start-menyn öppnas. 5 Skriv wconnect och tryck på Enter. Om dialogrutan Kontroll av användarkonto visas trycker du på < eller , så att Ja markeras. Tryck sedan på Enter. 6 Vänta tills fönstret Re-connection Utility visas och skjut strömbrytaren på den trådlösa musen till läget ON. ✍ Det kan ta någon minut innan fönstret Re-connection Utility visas. 7 Vänta tills ett meddelande om att den trådlösa musen nu fungerar visas i fönstret Re-connection Utility, och klicka sedan på Done.