Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda pekskärmen n 42 N Rörelse Knacka Dubbelknacka Tryck och håll Tryck och knacka Dra Snärta Zooma Beskrivning Knacka på pekskärmen en gång med fingertoppen. Den här rörelsen motsvarar ett musklick. Knacka på pekskärmen två gånger i snabb följd med fingertoppen. Den här rörelsen motsvarar ett dubbelklick med musen. Tryck och håll på pekskärmen med ett finger tills en roterande ikon visas, och lyft sedan fingret från skärmen för att visa en sammanhangskänslig snabbmeny (endast i vissa program). Den här rörelsen motsvarar ett högerklick med musen. Tryck och håll kvar på pekskärmen med ett finger och knacka med ett annat finger för att visa en sammanhangskänslig snabbmeny (endast i vissa program). Den här rörelsen motsvarar ett högerklick med musen. Håll fingret mot pekskärmen och dra med fingret utan att släppa kontakten med skärmen. Dra till vänster eller höger för att panorera, eller uppåt eller nedåt för att bläddra. Håll fingret mot pekskärmen och för fingret snabbt åt sidan. Du kan koppla funktioner till högst åtta olika snärtningsgester. Det finns fyra standardkopplingar: snärta åt vänster för att gå bakåt, åt höger för att gå framåt, uppåt för att bläddra uppåt och nedåt för att bläddra nedåt. När datorn identifierar en snärtningsgest visas en ikon med en beskrivning av funktionen på skrivbordet. Om du vill ändra funktionen för en snärtningsgest klickar du på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Penna och pekskärm för att öppna fliken Snärtningsgester. I vissa program kan du zooma bilden genom att nypa på pekskärmen med två fingrar. Gör en öppnande nyprörelse för att zooma in och en stängd nyprörelse för att zooma ut.

Använda din VAIO-dator > Använda pekskärmen n 43 N Rörelse Rotera Beskrivning I vissa program, till exempel bildvisningsprogram, kan du hålla två fingrar mot pekskärmen och rotera bilden genom att göra en cirkelrörelse. ✍ Du kan stänga av pekskärmen med Kontrollpanelen. Klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud och sedan på Penna och pekskärm. Avmarkera sedan kryssrutan Använd fingret för inmatning på fliken Beröring. Du kan ändra upplösningen så att det blir enklare att arbeta med pekskärmen. Du ändrar upplösningen genom att klicka på Start, Kontrollpanelen, Maskinvara och ljud, Bildskärm och Ställ in anpassad textstorlek (DPI), och ange sedan den inställning du vill använda. Tänk på att en anpassad DPIinställning kan göra att bilden blir förvrängd i program som inte stöder funktionen eller om du besöker en icke-kompatibel webbplats. Beroende på vilken datormodell du har kan textstorleken vara förinställd på värdet Större.