Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 46 N Använda den optiska skivenheten Datorn är försedd med en optisk skivenhet. Det är inte säkert att alla funktioner och alternativ i det här avsnittet finns i din dator. Mer information om hur din dator är konfigurerad finns i den tekniska specifikationen.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 47 N Så här sätter du i en skiva 1 Starta datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen (1) eller Fn+E för att öppna enheten. Skivfacket matas ut. 3 Håll bakom skivfacket med en hand, lägg en skiva mitt i skivfacket med etikettsidan mot dig, och tryck sedan skivan försiktigt mot facket tills skivan klickar på plats. ! Tryck inte på skivfacket. Tänk på att alltid hålla bakom skivfacket när du sätter i eller tar ut en skiva ur facket. 4 Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt. ! Ta inte bort en optisk skiva om datorn är i strömsparläge. Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.