Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Documents de garantie Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Documents de garantie Danois

Sikkerhed og lovmæssige

Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser Oplysninger til VAIO-computere Sikkerhed og lovmæssige bestemmelser DK Sikkerhedsoplysninger ❑ Advarsel! Dette apparat skal have jordforbindelse. (Bortset fra produkter med et stik med 2 ben). ❑ Stikkontakten skal være placeret i nærheden af udstyret, eller der skal være nem adgang til den. ❑ Åbning eller demontering af hovedenheden eller nogen af de tilknyttede tilbehørsprodukter kan, uanset grunden til denne handling, føre til skader, der ikke er dækket af garantien. ❑ Undlad at åbne kabinettet, så du ikke risikerer at få elektrisk stød. Service og reparation må kun udføres af kvalificerede serviceteknikere. ❑ Lyden eller billedet kan blive forvrænget, hvis dette ustyr placeres i nærheden af udstyr, der udsender elektromagnetisk stråling. ❑ For at undgå situationer, hvor der er risiko for brand og elektrisk stød, må computeren og dens tilbehør ikke udsættes for regn eller fugt. ❑ Sørg for, at metalkontakterne på batteriet ikke bliver kortsluttet eller kommer i kontakt med væske, f.eks. vand, kaffe eller juice. ❑ Bloker ikke for ventilationshullerne, og anbring ikke computeren på støvede overflader. ❑ Det anbefales, at du ikke har computeren placeret direkte i skødet, når du bruger den. Temperaturen på enhedens underside kan stige under normal brug, og ved længere tids kontakt kan det give ubehag eller forbrændinger. ❑ Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med din hud. Placer vekselstrømsadapteren et stykke fra dig, hvis den bliver varm og medfører ubehag. ❑ Dette apparat er designet til et it-strømsystem med en spænding fase til fase på 230 V; kun for kunder i Norge. Kun for VAIO-notebooks Kontroller og respekter de begrænsninger, der gælder for brugen af trådløse funktioner ombord på fly. Hvis det er forbudt at anvende den trådløse funktion på flyet, skal du slå knappen WIRELESS fra på computeren, inden du går ombord. Radiobølger kan forårsage driftsfejl på flyets udstyr og dermed medføre alvorlige ulykker. 45