Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Documents de garantie Suédois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Documents de garantie Suédois

Veiledning om sikkerhet

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Informasjon for VAIO datamaskin Sikkerhetsinformasjon ❑ Advarsel: Apparatet må kobles til jord. (med unntak av produkter med 2-pinnersstøpsel.) ❑ Strømuttaket må installeres nært utstyret og må være lett tilgjengelig. ❑ Hovedenheten eller tilbehøret må ikke åpnes eller demonteres, uansett årsak, da dette kan føre til skader som ikke omfattes av garantien. ❑ Kabinettet må ikke åpnes, da dette kan medføre elektrisk støt. Alle reparasjon skal utføres av fagfolk. ❑ Det kan oppstå forstyrrelser på lyd og bilde hvis utstyret plasseres nært annet utstyr som sender ut elektromagnetisk stråling. ❑ For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt, må produktet eller tilbehøret ikke utsettes for regn eller fukt. ❑ Metallpluggene på batteripakken må ikke kortsluttes eller utsettes for væske, som for eksempel vann, kaffe eller juice. ❑ Luftekanalene må ikke blokkeres, og datamaskinen bør ikke plasseres på støvete overflater. ❑ Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget. Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk, og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader. ❑ Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag. ❑ Dette apparatet er også utformet for IT-strømsystem med fase-til-fase-spenning på 230 V, for kunder i Norge. NO Kun for VAIO bærbar datamaskin Skaff deg kunnskap om og overhold begrensninger om bord på fly når det gjelder bruk av trådløse funksjoner. Hvis flyselskapet forbyr bruk av trådløse funksjoner om bord, må du slå av WIRELESSbryteren på maskinen før du går om bord i flyet. Radiobølger kan forårsake forstyrrelser på flyets utstyr, noe som kan føre til alvorlig ulykke. 65