Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > Informatie over de veiligheid n102 N Informatie over de veiligheid Computer ❑ ❑ ❑ Gebruik de computer op een stevig, stabiel oppervlak. Plaats uw computer niet in de buurt van gordijnen. Deze kunnen de ventilatieopeningen blokkeren. Wacht totdat de computer is afgekoeld voordat u deze vastpakt. De achterzijde van uw computer kan bijzonder heet worden in de buurt van de ventilatieopening (1). ❑ ❑ Til de computer niet op aan de standaard of de onderrand van de behuizing. Deze kunnen daardoor afbreken, waardoor de computer beschadigd raakt, u zich kunt bezeren of de hoofdeenheid defect kan raken. Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels.

Voorzorgsmaatregelen > Informatie over de veiligheid n103 N Voedingsbron ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Voorkom dat de netvoedingsadapter in aanraking komt met uw huid. Houd de netvoedingsadapter niet vlakbij uw lichaam omdat de warmte ongemak kan veroorzaken. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer omdat dit brand kan veroorzaken. Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker wanneer u het netsnoer uit het stopcontact verwijdert. Trek nooit aan het snoer zelf. Verwijder de stekker van de computer uit het stopcontact als u van plan bent de computer gedurende langere tijd niet te gebruiken. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is. Batterijcel Als er batterijvloeistof lekt: ❑ Vermijd rechtstreeks contact met de batterijvloeistof. ❑ Voer de onderstaande instructies uit. Als uw ogen, huid of kleding in aanraking komen met de batterijvloeistof, wast u deze grondig met zuiver water. Raadpleeg onmiddellijk uw huisarts als uw huid ontstoken raakt of als er een wondje ontstaat. ❑ Gooi de batterij niet in het vuur. De batterij niet verwarmen, demonteren, wijzigen, opladen of natmaken. ❑ Gebruik een in de handel verkrijgbare alkalinebatterij van het type AA.