Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Voorzorgsmaatregelen >

Voorzorgsmaatregelen > Met de computer omgaan n106 N Met de computer omgaan ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Als er een voorwerp of vloeistof in de computer terechtkomt, sluit u de computer onmiddellijk af en verwijdert u de stekker uit het stopcontact. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de computer weer gebruikt. Laat uw computer niet vallen. Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan: ❑ Warmtebronnen (bijvoorbeeld radiators of luchtkanalen) ❑ Direct zonlicht ❑ Veel stof ❑ Vocht of regen ❑ Mechanische trillingen of schokken ❑ Sterke magneten of luidsprekers die niet magnetisch zijn afgeschermd ❑ Omgevingstemperaturen van meer dan 35°C of minder dan 10°C ❑ Hoge vochtigheid Plaats geen elektronische apparatuur in de nabijheid van de computer. Het elektromagnetische veld van de apparaten kan een storing op de computer veroorzaken. De computer gebruikt hoogfrequente radiosignalen die de radio- of TV-ontvangst kunnen storen. Als dit gebeurt, plaatst u de computer op grotere afstand van de radio of TV. Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.

Voorzorgsmaatregelen > Met de computer omgaan n107 N ❑ ❑ ❑ Wanneer de computer snel van een koude naar een warme ruimte wordt overgebracht, kan er in de computer condensatie van waterdamp optreden. Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt. Als zich problemen voordoen, koppelt u de computer af en neemt u contact op met een bevoegd service-/ supportcenter van Sony. Ga naar Meer informatie over uw VAIO-computer (pagina 5) om een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt te zoeken. Maak regelmatig een reservekopie van uw gegevens om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan in geval de computer beschadigd raakt. Als u de computer wilt optillen of verplaatsen, pakt u de hoofdeenheid aan de achterkant met beide handen vast om schade aan het LCD-scherm/aanraakscherm te voorkomen. Wanneer u de computer aan de voorkant vastpakt, bestaat het gevaar dat u een kras maakt op het LCD-scherm/aanraakscherm, bijvoorbeeld met de gesp van uw riem.