Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n136 N ❑ ❑ ❑ ❑ Controleer of de juiste stuurprogrammasoftware is geïnstalleerd. Voer de volgende stappen uit: 1 Klik op Start en Configuratiescherm. 2 Klik op Systeem en beveiliging. 3 Klik op Systeem. 4 Klik in het linkerdeelvenster op Apparaatbeheer. Het venster Apparaatbeheer verschijnt met een lijst van de hardwareapparaten van uw computer. Als er een 'X' of een uitroepteken wordt weergegeven op het weergegeven apparaat, moet u mogelijk het apparaat inschakelen of de stuurprogrammasoftware opnieuw installeren. 5 Dubbelklik op het optische station om een lijst te openen van de optische stations van uw computer. 6 Dubbelklik op het gewenste station. U kunt het stuurprogramma controleren door te klikken op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Details. 7 Klik op OK om het venster te sluiten. Controleer of er geen label op de schijf is geplakt. Labels kunnen losgaan terwijl de schijf zich in het optische station bevindt en het station beschadigen of defecten veroorzaken. Als een waarschuwing over een regiocode wordt weergegeven, is de schijf mogelijk incompatibel met het optische station. Controleer op de doos of de regiocode compatibel is met het station. Als er condens aanwezig is in uw computer, mag u de computer gedurende ten minste één uur niet gebruiken. Condens kan een storing in de computer veroorzaken.

Problemen oplossen > Optische schijven n137 N Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven? ❑ ❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging. Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u deze door een schijf waarop geen label is geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven? ❑ ❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt. Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Beschrijfbare DVD's van bepaalde merken werken niet. Wat moet ik doen als mijn externe optische station niet goed werkt? Controleer of het externe optische station is aangesloten op een netspanningsbron en op de USB-poort op de computer. Het station moet zijn aangesloten voor een juiste werking.