Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Toetsenbord n148 N Wat moet ik doen als mijn computer het toetsenbord niet herkent? ❑ ❑ Bij gebruik van een draadloos toetsenbord: ❑ Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar aan de onderzijde van het draadloze toetsenbord in de stand ON staat. ❑ Zorg ervoor dat de meegeleverde AA-batterij op de juiste manier is geplaatst. ❑ Het is mogelijk dat de meegeleverde AA-batterij leeg is. Vervang de batterij. ❑ Mogelijk is de verbinding tussen uw draadloze toetsenbord en de computer verbroken. Zie Het draadloze toetsenbord aansluiten (pagina 32) voor informatie over het herstellen van de verbinding met het toetsenbord. Bij gebruik van een USB-toetsenbord: ❑ Zorg ervoor dat het USB-toetsenbord op de juiste manier op de poort is aangesloten.

Problemen oplossen > Diskettes n149 N Diskettes Waarom verschijnt het pictogram Hardware veilig verwijderen en media uitwerpen niet op de taakbalk wanneer het diskettestation is aangesloten? Uw computer herkent het diskettestation niet. Controleer eerst of de USB-kabel correct is aangesloten op de USB-poort. Als u de aansluiting moet herstellen, wacht dan enkele ogenblikken, zodat de computer het station kan herkennen. Als het pictogram nog steeds niet wordt weergegeven, voert u de volgende stappen uit: 1 Sluit alle programma's waarin het diskettestation wordt gebruikt. 2 Wacht tot het lampje op het diskettestation uit gaat. 3 Druk op de uitwerpknop om de diskette te verwijderen en koppel het USB-diskettestation los van uw computer. 4 Sluit het diskettestation weer aan door de USB-kabel in de USB-poort te steken. 5 Start de computer opnieuw op door op Start, de pijl naast de knop Afsluiten en Opnieuw opstarten te klikken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op een diskette kan schrijven? ❑ ❑ Controleer of de diskette correct in het station is geplaatst. Als de diskette correct is geplaatst, maar u nog steeds geen gegevens op de diskette kunt schrijven, is de diskette mogelijk vol of tegen schrijven beveiligd. Gebruik een diskette die niet tegen schrijven is beveiligd of schakel de schrijfbeveiliging uit.