Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De muis gebruiken n 38 N A Linkerknop Door op de linkerknop te klikken of te dubbelklikken kunt u items selecteren. Als u items wilt slepen en neerzetten houdt u de linkerknop ingedrukt terwijl u de muis sleept en laat u de knop vervolgens los om het item neer te zetten. B Rechterknop Druk eenmaal op de rechterknop om een contextgevoelig snelmenu (indien aanwezig) weer te geven. C Middenwieltje Draai het middenwieltje naar voren of naar achteren om een pagina omhoog of omlaag te schuiven. Druk eenmaal op het wieltje om de schuifbewerking te vergrendelen en de beweging met de muis te besturen (de schuiffunctie is alleen beschikbaar bij toepassingen die deze ondersteunen). D Aan/uit-schakelaar U kunt de draadloze muis in- en uitschakelen door de schakelaar te verschuiven. E Batterijcompartiment (pagina 36) In dit vak wordt de AA-batterij geplaatst. F Statuslampje Dit lampje licht oranje op en knippert wanneer de batterij van de muis bijna leeg is. Het lampje licht groen op gedurende 10 seconden wanneer de draadloze muis wordt ingeschakeld of met uw computer wordt verbonden.

De VAIO-computer gebruiken > De muis gebruiken n 39 N De draadloze muis aansluiten Wanneer de meegeleverde draadloze muis niet lijkt te werken, gebruikt u het meegeleverde draadloze toetsenbord en voert u de volgende stappen uit om de verbinding tussen de muis en uw computer te herstellen. U kunt de verbindingsbewerkingen ook met een optionele USB-muis uitvoeren. ! Normaal gezien hoeft u de verbindingsbewerkingen niet uit te voeren voordat u uw draadloze muis in gebruik neemt. Als uw draadloze muis naar behoren werkt, moet u de verbindingsbewerkingen niet uitvoeren omdat dit tot storingen kan leiden. 1 Zorg ervoor dat de meegeleverde batterij op de juiste manier in uw draadloze muis is geplaatst en zet de aan/uitschakelaar op de muis in de stand OFF. 2 Zet de computer aan. 3 Als er meerdere gebruikersaccounts op de computer aanwezig zijn, drukt u op de toets < of , om een gebruikersaccount met beheerdersrechten te selecteren en drukt u op Enter. 4 Wacht totdat Windows is opgestart en druk vervolgens op de Windows-toets op het draadloze toetsenbord om het menu Start weer te geven. 5 Selecteer wconnect en druk op Enter. Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, drukt u op de toets < of , om Ja te selecteren en drukt u op Enter. 6 Wacht totdat het venster Re-connection Utility verschijnt en zet de aan/uit-schakelaar van de draadloze muis vervolgens in de stand ON. ✍ Het kan even duren voordat het venster Re-connection Utility verschijnt. 7 Wacht totdat in het venster Re-connection Utility de melding wordt weergegeven dat de draadloze muis nu zou moeten werken en klik vervolgens op Done.