Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > Het aanraakscherm gebruiken n 42 N Gebaar Tikken Dubbeltikken Drukken en vasthouden Drukken en tikken Slepen Snel bewegen In- en uitzoomen Beschrijving Tik eenmaal met een vinger op het aanraakscherm. Dit gebaar komt overeen met eenmaal klikken met een muisknop. Tik tweemaal snel achter elkaar met een vinger op het aanraakscherm. Dit gebaar komt overeen met dubbelklikken met een muisknop. Druk met een vinger op het aanraakscherm en houd deze daar totdat het cirkelpictogram verschijnt. Neem uw vinger vervolgens van het scherm. Er verschijnt nu een contextgevoelig snelmenu (indien aanwezig). Dit gebaar komt overeen met eenmaal klikken met de rechtermuisknop. Druk met een vinger op het aanraakscherm en houd deze daar. Tik met een andere vinger om een contextgevoelig snelmenu (indien aanwezig) weer te geven. Dit gebaar komt overeen met eenmaal klikken met de rechtermuisknop. Plaats een vinger op het aanraakscherm en sleep deze terwijl u het scherm blijft aanraken. Sleep uw vinger naar links of rechts voor horizontaal schuiven, en omhoog of omlaag voor verticaal schuiven. Plaats een vinger op het aanraakscherm en schuif deze snel in een bepaalde richting. U kunt een aparte taak toewijzen aan maximaal acht van deze snelle bewegingen. Standaard zijn er vier snelle bewegingen toegewezen: u kunt snel naar links schuiven om terug te gaan, snel naar rechts schuiven om verder te gaan, snel naar boven schuiven om omhoog te bladeren en snel naar beneden schuiven om omlaag te bladeren. Wanneer een beweging met goed gevolg wordt herkend, verschijnt op het bureaublad een pictogram met een beschrijving van de toegewezen bewerking. U kunt toegewezen bewegingen toevoegen of wijzigen door achtereenvolgens te klikken op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Pen en aanraken om het tabblad Snel bewegen weer te geven. In sommige softwaretoepassingen kunt u op het aanraakscherm met twee vingers een knijpbeweging maken om in of uit te zoomen. Knijp uw vingers van elkaar om in te zoomen en knijp uw vingers naar elkaar om uit te zoomen.

De VAIO-computer gebruiken > Het aanraakscherm gebruiken n 43 N Gebaar Draaien Beschrijving In sommige softwaretoepassingen, zoals fotoviewersoftware, kunt u twee vingers op het aanraakscherm plaatsen en deze in een cirkel schuiven om het onderliggende object te draaien. ✍ U kunt de aanraakschermfunctionaliteit uitschakelen via het Configuratiescherm. Klik op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden en Pen en aanraken, en schakel vervolgens het selectievakje Uw vinger als invoerapparaat gebruiken op het tabblad Aanraken uit. U kunt DPI-instelling wijzigen om het weergaveformaat van het aanraakscherm te wijzigen zodat u comfortabeler met het aanraakscherm kunt werken. Klik hiertoe op Start, Configuratiescherm, Hardware en geluiden, Beeldscherm en Aangepaste tekengrootte instellen (dpi), en geef vervolgens uw voorkeursinstelling op. Als u de DPI-instelling wijzigt, kan het echter voorkomen dat de schermweergave wordt vervormd wanneer u een nietcompatibele softwaretoepassing gebruikt of een niet-compatibele website weergeeft. Afhankelijk van het model dat u hebt aangeschaft, is het mogelijk dat de tekengrootte standaard is ingesteld op Groter.