Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Néerlandais

Uw VAIO-computer

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 98 N 4 Raak een metalen voorwerp aan om statische elektriciteit te ontladen. 5 Verwijder de aanwezige geheugenmodule als volgt: ❑ Trek de palletjes in de richting van de pijlen (3). De geheugenmodule komt nu los. ❑ Zorg dat de geheugenmodule omhoog kantelt en trek deze in de richting van de pijl naar buiten (4). 6 Haal de nieuwe geheugenmodule uit de verpakking.

Uw VAIO-computer uitbreiden > Geheugen toevoegen en verwijderen n 99 N 7 Schuif de geheugenmodule in de geheugenmodulesleuf en druk deze naar binnen totdat deze vastklikt. ! Raak geen andere onderdelen van het moederbord aan dan de geheugenmodule. Als u slechts één geheugenmodule wilt installeren, moet u de onderste sleuf gebruiken. Zorg dat u de connectorrand van de geheugenmodule in de sleuf plaatst zodat de inkeping in de module in het kleine uitsteeksel in de open sleuf past. Forceer de geheugenmodule nooit omgekeerd in de sleuf, omdat de sleuf en de module hierdoor beschadigd kunnen raken. 8 Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment terug en draai de schroef vast. 9 Sluit de netadapter en de randapparaten op de computer aan en sluit deze vervolgens aan op de voedingen. 10 Schakel eerst alle randapparaten in en vervolgens de computer.