Views
2 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Varotoimia >

Varotoimia > Nestekidenäytön/kosketusnäytön käsitteleminen n108 N Nestekidenäytön/kosketusnäytön käsitteleminen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Tietokoneen nestekidenäytön/kosketusnäytön mekaanisen rakenteen vuoksi jotkin näyttöpinnan osat voivat lämmetä, kun tietokonetta käytetään pitkään. Tämä on normaalia, ei merkki toimintahäiriöstä. Älä paina nestekidenäytön/kosketusnäytön pintaa millään tavalla. Nestekidenäytön/kosketusnäytön lasipinta on lujatekoinen, mutta sen rikkoutumattomuutta ei voida taata 100-prosenttisesti. Älä paina nestekidenäytön/kosketusnäytön kehystä. Muuten kosketusherkkyys voi heikentyä tai näyttö voi vioittua. Kosketa näyttöä vain sormilla. Näytön koskettaminen ohuella tai paksulla esineellä voi johtaa virhetoimintoihin tai naarmuttaa nestekidenäytön/kosketusnäytön pintaa. Pidä nestekidenäyttö/kosketusnäyttö ja erityisesti kehys puhtaana, jotta kosketusherkkyys pysyy hyvänä. Pyyhi nestekidenäytön/kosketusnäytön pinta ja kehys varovasti pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä pidä tai käytä nestekidenäyttöä/kosketusnäyttöä voimakkaassa valossa, kuten suorassa auringonvalossa, toimintahäiriöiden ja vaurioiden välttämiseksi. Jos tietokonetta käytetään alhaisessa lämpötilassa, nestekidenäytössä/kosketusnäytössä saattaa näkyä jäännöskuva. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Kun tietokone palautuu normaaliin lämpötilaan, näyttö palautuu normaaliksi. Jäännöskuva saattaa näkyä nestekidenäytössä/kosketusnäytössä, jos samaa kuvaa näytetään pitkän aikaa. Jäännöskuva häviää hetken kuluttua. Voit estää jäännöskuvien syntymisen käyttämällä näytönsäästäjää. Nestekidenäytön/kosketusnäytön valmistuksessa on käytetty tarkkuustekniikkaa. Näytössä saattaa kuitenkin näkyä pysyvästi pieniä mustia pisteitä ja/tai kirkkaita pisteitä (punaisia, sinisiä tai vihreitä). Tämä on normaali valmistusprosessin tulos, ei toimintahäiriö.

Varotoimia > Virtalähteen käyttäminen n109 N Virtalähteen käyttäminen ❑ ❑ ❑ Tietokoneen kokoonpanotiedot löytyvät teknisistä tiedoista. Älä käytä samaa pistorasiaa kuin muut virtaa käyttävät laitteet, kuten kopiokone tai asiakirjasilppuri. Voit hankkia jatkojohdon, jossa on ylivirtasuoja. Tämä laite auttaa suojaamaan tietokonetta vaurioilta, joita voivat aiheuttaa esimerkiksi ukkosen synnyttämät äkilliset virtapiikit. Käytä tietokoneen mukana toimitettua verkkolaitetta tai aitoja Sony-tuotteita. Muiden verkkolaitteiden käyttäminen saattaa aiheuttaa toimintahäiriöitä.