Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Tiedoksi > n156 N

Tiedoksi > n156 N Tiedoksi © 2010 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta. Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin. Käyttöoppaassa ei ole määritetty - tai ®-merkkejä. Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen. Sony Corporation ei vastaa tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tehtyjen tallennusten menetyksistä. Sony Corporation ei myöskään vastaa mistään olennaisista menetyksistä, mukaan lukien tilanteita, joissa tallennuksia ei ole tehty tietokonevian vuoksi tai joissa tallennuksen sisältö häviää tai vahingoittuu tietokonevian tai tietokoneen korjauksen seurauksena. Sony Corporation ei missään olosuhteissa palauta tai toisinna tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tallennettua sisältöä.

n © 2010 Sony Corporation