Views
3 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Finlandais

VAIO-tietokoneen

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Kosketusnäytön käyttäminen n 42 N Ele Napautus Kaksoisnapautus Pitäminen kiinni Pitäminen kiinni ja napauttaminen Vetäminen Liikkeet Zoomaus Kuvaus Napauta kosketusnäyttöä kerran sormella. Tämä ele vastaa hiiren painikkeen napsautusta. Napauta kosketusnäyttöä kahdesti nopeasti peräkkäin sormella. Tämä ele vastaa hiiren painikkeen kaksoisnapsautusta. Pidä sormi kiinni kosketusnäytössä, kunnes näkyviin tulee pyörivä kuvake, ja nosta sormi sitten näytöstä, jolloin näkyviin tulee tilannekohtainen pikavalikko (jos sellainen on käytettävissä). Tämä ele vastaa hiiren kakkospainikkeen napsautusta. Aseta sormi kiinni kosketusnäyttöön ja napauta näyttöä toisella sormella, jolloin näkyviin tulee tilannekohtainen pikavalikko (jos sellainen on käytettävissä). Tämä ele vastaa hiiren kakkospainikkeen napsautusta. Aseta sormi kiinni kosketusnäyttöön ja vedä sormea pitämällä se samalla kiinni näytössä. Voit panoroida vetämällä sormea vasemmalle tai oikealle ja vierittää vetämällä sormea ylös- tai alaspäin. Aseta sormi kiinni kosketusnäyttöön ja vedä sormea nopeasti suoraviivaisesti. Voit määrittää erillisen tehtävän jopa kahdeksalle liikkeelle. Oletusliikemäärityksiä on neljä: voit siirtyä taaksepäin vasemmalle osoittavalla liikkeellä, voit siirtyä eteenpäin oikealle osoittavalla liikkeellä, voit vierittää näyttöä ylös ylöspäin osoittavalla liikkeellä ja voit vierittää näyttöä alas alaspäin osoittavalla liikkeellä. Kun liike-ele tunnistetaan, työpöydälle tulee kuvake ja määrityksen kuvaus. Voit lisätä tai muuttaa liikemäärityksiä napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja Kynä- ja kosketuslaitteet sekä tekemällä sitten valintoja Liikkeet-välilehdessä. Joissakin ohjelmissa voit lähentää tai loitontaa kuvaa tekemällä kosketusnäytössä nipistysliikkeen. Zoomaa sisään vetämällä sormia auki ja ulos vetämällä sormia kiinni.

VAIO-tietokoneen käyttäminen > Kosketusnäytön käyttäminen n 43 N Ele Kierto Kuvaus Joissakin ohjelmissa, kuten kuvankatseluohjelmissa, voit asettaa kaksi sormea kiinni kosketusnäyttöön ja vetää niitä sitten ympäri kyseisen kohteen kiertämiseksi. ✍ Voit poistaa kosketusnäyttötoiminnon käytöstä Ohjauspaneelissa. Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet ja Kynä- ja kosketuslaitteet sekä poista sitten Käytä sormea syötelaitteena -valintaruudun valinta Kosketa-välilehdessä. Kosketusliikkeitä voi helpottaa suurentamalla kosketusnäytön näkymän kokoa DPI-asetuksella. Voit tehdä tämän napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja valitsemalla Ohjauspaneeli, Laitteisto ja äänet, Näyttö ja Määritä mukautettu tekstin koko (DPI) sekä määrittämällä sitten haluamasi asetuksen. DPI-asetuksen muuttaminen voi kuitenkin vääristää näyttökuvan, kun käytössä on yhteensopimaton sovellusohjelma tai kun katseltavana on yhteensopimaton verkkosivusto. Joissakin malleissa tekstin koko voi olla oletusarvoisesti Suurempi.