Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n102 N Strømkilde ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Vekselstrømsadapteren må ikke placeres, så den er i kontakt med huden. Fjern vekselstrømsadapteren fra din krop, hvis den bliver for varm, og det føles ubehageligt. Placer ikke tunge genstande på strømledningen, da dette kan medføre brand. Hvis du vil fjerne ledningen, skal du holde på selve stikket og trække det ud af stikkontakten. Træk aldrig i selve ledningen. Hvis du ikke skal bruge computeren i en længere periode, skal du trække strømledningen ud af stikkontakten. Sørg for, at der er nem adgang til en stikkontakt. Battericelle Hvis batterivæsken lækker: ❑ Må du ikke røre batterivæsken direkte. ❑ Skal du sørge for at følge nedenstående vejledning. Hvis væsken kommer i kontakt øjne, hud eller tøj, skal du vaske omhyggeligt med rent vand. Hvis der opstår en hudirritation eller et sår, skal du straks søge læge. ❑ Smid ikke batteriet på et bål. Batteriet må ikke udsættes for varme, skilles ad, ændres, oplades eller blive vådt. ❑ Brug et alkaline AA-batteri, der kan købes i detailhandlen. Mus ❑ ❑ Se ikke direkte ind i det røde lys i bunden af den optiske mus. Det kan forårsage personskade. Se ikke direkte ind linsen i bunden af lasermusen. Det kan forårsage øjenskade. Laserlyset er usynligt.

Sikkerhedsforanstaltninger > Sikkerhedsoplysninger n103 N Hovedtelefoner Undgå høreskader – Brug ikke hovedtelefonerne til at høre musik ved høj lydstyrke. Høreeksperter anbefaler, at øret ikke udsættes for kontinuerlig høj lyd i en længere periode. Hvis du oplever en ringen for ørerne, skal du sænke lydstyrken eller tage hovedtelefonerne af. "Memory Stick" "Memory Stick" og "Memory Stick"-adapterne skal placeres uden for børns rækkevidde. Børn kan komme til at sluge disse genstande.