Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af computeren n106 N ❑ ❑ Husk at sikkerhedskopiere regelmæssigt, så du ikke mister data, hvis computeren bliver beskadiget. Hvis du løfter eller flytter computeren, skal du holde den på siderne med begge hænder fra bagsiden af computeren for at undgå at beskadige LCD-skærmen/berøringsskærmen. Der er risiko for at ridse LCD-skærmen/berøringsskærmen med f.eks. spændet på et bælte, hvis du holder computeren med forsiden ind mod dig.

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af LCD-skærmen/berøringsskærmen n107 N Håndtering af LCD-skærmen/berøringsskærmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ På grund af det mekaniske design af computerens LCD-skærm/berøringsskærm, kan visse områder af skærmens overflade blive varme, når du bruger computeren i en længere periode. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Udsæt ikke LCD-skærmen/berøringsskærmen for tryk. LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet i armeret glas for at sikre høj holdbarhed, men er ikke 100 % brudsikker. Udsæt ikke LCD-skærmens/berøringsskærmens ramme for tryk. Det kan forårsage, at berøringsfølsomheden nedsættes eller funktionsfejl. Sørg for at bruge fingrene til berøringsfunktioner. Hvis du bruger en tynd eller tyk genstand til berøringsfunktionerne, kan det resultere i en utilsigtet handling og uønskede ridser på LCD-skærmens/berøringsskærmens overflade. LCD-skærmen/berøringsskærmen – især rammen – skal rengøres for at opnå god berøringsfølsomhed. Når LCD-skærmen/berøringsskærmen rengøres, skal du bruge en blød, tør klud til forsigtigt at aftørre overfladen og skærmrammen. Udsæt ikke LCD-skærmen/berøringsskærmen for skarpt lys, f.eks. direkte sollys, da det kan forårsage fejlfunktioner eller beskadigelser. Hvis du bruger computeren under lave temperaturer, kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede. Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen/berøringsskærmen, hvis det samme billede vises i længere tid på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder. LCD-skærmen/berøringsskærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte prikker og/eller lyse prikker (rød, blå eller grøn) på skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl.