Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Introduktion > n 10 N

Introduktion > n 10 N Introduktion I dette afsnit beskrives det, hvordan du kommer i gang med at bruge din VAIO-computer. ❑ Placering af betjeningstaster og porte (side 11) ❑ Om indikatorlamperne (side 15) ❑ Konfiguration af computeren (side 16) ❑ Sikker nedlukning af computeren (side 20) ❑ Brug af strømbesparelsestilstanden (side 21) ❑ Sådan holder du computeren i form (side 24)

Introduktion > Placering af betjeningstaster og porte n 11 N Placering af betjeningstaster og porte Tag dig tid til at finde de betjeningstaster og porte, der vises på de næste sider. ! Din computer ser muligvis lidt anderledes ud end computeren på illustrationerne i denne vejledning, fordi computeren har nogle andre specifikationer. Forside A Indbygget mikrofon (mono) B Indbygget MOTION EYE-kameraindikator (side 15) C Indbygget MOTION EYE-kamera (side 45) D WIRELESS-indikator (side 15) E Diskdrevindikator (side 15) F Strømindikator (side 15) G ASSIST-tast Starter VAIO Care, mens computeren er tændt. Når computeren er slukket, starter ASSIST-tasten VAIO Care Rescue. H DISPLAY OFF-tast/DISPLAY OFF-indikator (side 15) Tryk på denne tast for at slukke LCD-baggrundslyset. I Tænd/sluk-knap J LCD-skærm/berøringsskærm (side 41) K Indbyggede højttalere (stereo) L Bundens chassisramme (side 101)