Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af den indbyggede lagerenhed n112 N Håndtering af den indbyggede lagerenhed Den indbyggede lagerenhed (en harddisk eller et SSD-drev) har en høj lagringstæthed og kan skrive og læse data på meget kort tid. Den kan imidlertid blive beskadiget, hvis den anvendes forkert. Hvis den indbyggede lagerenhed bliver beskadiget, kan dataene ikke gendannes. Hvis du vil undgå at miste data, skal du derfor være forsigtig, når du håndterer computeren. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Du kan se computerens konfiguration i specifikationerne. Sådan undgår du at beskadige den indbyggede lagerenhed ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser. Hold computeren væk fra magneter. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag. Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data til lagringsenheden. Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving. Fjern ikke lagringsenheden fra computeren.

Fejlfinding > n113 N Fejlfinding I dette afsnit beskrives det, hvordan du løser almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger din VAIO-computer. Mange problemer har enkle løsninger. Hvis disse forslag til løsning af problemerne ikke lykkedes, skal du bruge VAIO Care. Se Brug af VAIO Care (side 25), hvis du vil starte softwaren. Hvis problemerne fortsat ikke kan løses, og du har brug for hjælp, skal du kontakte et godkendt Sony-service-/supportcenter. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. ❑ Computerens drift (side 115) ❑ Systemopdatering/sikkerhed (side 120) ❑ Genopretning (side 122) ❑ Indbygget kamera (side 124) ❑ Netværk (LAN/trådløst LAN) (side 125) ❑ Bluetooth-teknologi (side 128) ❑ Optiske diske (side 132) ❑ Skærm (side 136) ❑ Udskrivning (side 138) ❑ Mikrofon (side 139) ❑ Mus (side 140) ❑ Højttalere (side 142) ❑ Berøringsskærm (side 144)