Views
9 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Computerens drift n116 N Hvad skal jeg gøre, hvis strømindikatoren lyser grønt, men computerskærmen alligevel er sort? ❑ ❑ ❑ Hvis den orange DISPLAY OFF-indikator er tændt, skal du trykke på DISPLAY OFF-tasten. Tryk på tasterne Alt+F4 flere gange for at lukke programvinduet. Der er muligvis opstået en programfejl. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart for at genstarte computeren. ❑ Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for ❑ knappen Luk computeren . Klik derefter på Genstart. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Genstart. Hvis denne fremgangsmåde ikke virker, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i mere end fire sekunder for at lukke computeren. Afbryd forbindelsen til vekselstrømsadapteren, og lad computeren være i ca. fem minutter. Tilslut derefter vekselstrømsadapteren, og tænd computeren igen. ! Sørg for, at batteriet på det trådløse tastatur (hvis det følger med) er korrekt installeret og ikke løber tør for strøm. Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-knappen, kan du miste de data, der ikke er gemt.

Fejlfinding > Computerens drift n117 N Hvad skal jeg gøre, hvis computeren eller softwaren ikke reagerer? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis computeren ikke reagerer, mens der kører et program, skal du trykke samtidigt på tasterne Alt+F4 for at lukke programvinduet. Hvis det ikke løser problemet at trykke på Alt+F4, skal du klikke på Start og på knappen Luk computeren for at lukke computeren. Hvis computeren ikke slukkes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på knappen Luk computeren. Hvis vinduet Windows Sikkerhed vises, skal du klikke på Luk computeren. Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-knappen, kan du miste de data, der ikke er gemt. Afbryd strømmen til vekselstrømsadapteren. Vent tre-fem minutter. Tilslut vekselstrømsadapteren igen, og tryk på tænd/ sluk-knappen for at tænde computeren. Prøv at installere softwaren igen. Kontakt softwareudgiveren eller udbyderen af teknisk support.