Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Computerens drift n118 N Hvorfor skifter computeren ikke til slumretilstand? Din computer kan blive ustabil, hvis driftstilstanden ændres, inden computeren helt har skiftet til slumretilstand. Sådan genopretter du computerens normale drift 1 Luk alle åbne programmer. 2 Klik på Start og på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart. 3 Hvis computeren ikke genstartes, skal du trykke samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete og klikke på pilen ud for knappen Luk computeren. Klik derefter på Genstart. 4 Hvis denne fremgangsmåde ikke løser problemet, skal du holde tænd/sluk-knappen nede, indtil computeren slukkes. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete eller tænd/sluk-knappen, kan du miste de data, der ikke er gemt. Hvad skal jeg gøre, hvis min computer ikke accepterer min adgangskode og viser meddelelsen Enter Onetime Password? Hvis du angiver en forkert startadgangskode tre gange i træk, vises meddelelsen Enter Onetime Password, og Windows kan ikke starte. Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i mere end fire sekunder for at kontrollere, at strømindikatoren slukkes. Vent i 10-15 sekunder. Genstart derefter computeren, og skriv den korrekte adgangskode. Der skelnes mellem store og små bogstaver i adgangskoden, så kontroller, om der er valgt store eller små bogstaver, inden du skriver adgangskoden. Hvad skal jeg gøre, hvis mit spilprogram ikke fungerer eller hele tiden går ned? ❑ ❑ ❑ Undersøg, om du kan hente opdateringer eller programrettelser til softwaren på spillets websted. Kontroller, om du har installeret den seneste skærmdriversoftware. På nogle VAIO-modeller deles grafikhukommelsen med systemet. I så fald kan systemets afvikling af grafik blive forringet.

Fejlfinding > Computerens drift n119 N Hvorfor slukkes skærmen ikke, når tidspunktet for automatisk slukning er overskredet? Nogle programmer eller pauseskærme deaktiverer midlertidigt den funktion i operativsystemet, der slukker computerskærmen eller sætter computeren i slumretilstand efter en periode uden aktivitet. Du kan løse dette problem ved at lukke de aktive programmer eller vælge en anden pauseskærm. Hvordan kan jeg ændre boot-rækkefølgen? Du kan bruge en af BIOS-funktionerne til at ændre boot-rækkefølgen, dvs. den rækkefølge, som enhederne startes i. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Boot. 4 Tryk på tasten M eller m for at vælge den ønskede rækkefølge under Boot Priority, og tryk på Enter. 5 Tryk på tasten M eller m for at vælge den enhed, der skal have forrang, og tryk på Enter. 6 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter. Tryk på Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan starte computeren fra det tilsluttede USB-diskettedrev? Hvis du vil starte computeren fra USB-diskettedrevet, skal du ændre boot-rækkefølgen. Tænd computeren, og tryk på tasten F11, når VAIO-logoet vises.