Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Indbygget

Fejlfinding > Indbygget kamera n124 N Indbygget kamera Hvorfor vises der ingen billeder eller billeder i dårlig kvalitet i søgeren? ❑ ❑ ❑ Det indbyggede kamera kan kun bruges i ét program ad gangen. Luk det aktive program, inden du åbner et andet. Der kan forekomme lidt billedstøj i søgeren, f.eks. vandrette striber, hvis det viste objekt er i hurtig bevægelse. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. Hvis problemet fortsætter, skal du genstarte computeren. Hvorfor er de optagede billeder af dårlig kvalitet? ❑ ❑ ❑ Billeder, der er optaget i belysning fra lysstofrør, kan indeholde refleksioner fra lyset. En mørk del af det optagede billede kan vises som billedstøj. Hvis beskyttelsesdækslet til objektivet er snavset, kan billedet ikke komme til at stå skarpt. Rengør dækslet. Se Indbygget kamera (side 104). Hvad skal jeg gøre, hvis computeren bliver ustabil, når den skifter til en strømbesparelsestilstand, mens det indbyggede kamera bruges? Hvis computeren automatisk skifter til slumretilstand, skal du ændre den relevante indstilling for strømbesparelsestilstande. Se Brug af strømbesparelsestilstanden (side 21), hvis du vil ændre indstillingen.

Fejlfinding > Netværk (LAN/trådløst LAN) n125 N Netværk (LAN/trådløst LAN) Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke kan oprette forbindelse til et trådløst LANadgangspunkt? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Afstanden og eventuelle forhindringer mellem enhederne har betydning for, hvordan forbindelsen fungerer. Du skal flytte computeren væk fra forhindringer eller flytte det adgangspunkt, du anvender, tættere på computeren. Kontroller, at WIRELESS-indikatoren er tændt på computeren. Sørg for, at adgangspunktet er tilsluttet strømforsyningen. Benyt følgende fremgangsmåde for at kontrollere indstillingerne: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på Vis netværksstatus og -opgaver under Netværk og internet. 3 Klik på Opret forbindelse til et netværk for at bekræfte, at adgangspunktet er valgt. Kontroller, at krypteringsnøglen er korrekt. Kontroller, at indstillingen Maksimal ydeevne er valgt for Indstillinger for trådløst netværkskort i vinduet Strømstyring. Hvis du vælger en anden indstilling, kan der opstå kommunikationsfejl. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre indstillingerne: 1 Højreklik på strømstatusikonet på proceslinjen, og vælg Strømstyring. 2 Klik på Skift indstillinger for plan. 3 Klik på Skift avancerede strømstyringsindstillinger. 4 Vælg fanen Avancerede indstillinger. 5 Dobbeltklik på Indstillinger for trådløst netværkskort og Strømbesparelsestilstand. 6 Vælg Maksimal ydeevne på rullelisten for Tilsluttet.