Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n132 N Optiske diske Hvorfor fryser computeren, når den forsøger at læse en disk? Den disk, som computeren forsøger at læse, er muligvis snavset eller beskadiget. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete, kan du miste de data, der ikke er gemt. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontroller, om disken er snavset eller beskadiget. Se Diske (side 104) for at få vejledning til, hvordan disken skal rengøres. Hvad skal jeg gøre, hvis diskdrevet ikke åbnes? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at computeren er i normal tilstand. Tryk på tasten til udskubning af drevet eller på Fn+E-tasterne. Hvis det ikke fungerer, skal du klikke på Start og Computer, højreklikke på ikonet for det optiske diskdrev og vælge Skub ud. Hvis det ikke er muligt at skubbe diskdrevet ud ved hjælp af en af de metoder, der er angivet ovenfor, skal du stikke en tynd, lige genstand (f.eks. en papirclips) ind i hullet til manuel udskubning på det optiske diskdrev. Prøv at genstarte computeren.

Fejlfinding > Optiske diske n133 N Hvad skal jeg gøre, hvis det ikke er muligt at afspille en disk på computeren? ❑ ❑ ❑ ❑ Kontroller, at disken sidder i det optiske diskdrev, og at siden med mærkaten vender opad. Kontroller, at de nødvendige programmer er installeret i overensstemmelse med forhandlerens vejledning. Hvis disken er snavset eller beskadiget, holder computeren op med at reagere. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tryk samtidigt på tasterne Ctrl+Alt+Delete. Klik derefter på pilen ud for knappen Luk computeren og på Genstart for at genstarte computeren. ! Hvis du slukker computeren ved hjælp af tastkombinationen Ctrl+Alt+Delete, kan du miste de data, der ikke er gemt. 2 Fjern disken fra det optiske diskdrev. 3 Kontroller, om disken er snavset eller beskadiget. Se Diske (side 104) for at få vejledning til, hvordan disken skal rengøres. Hvis der ikke er nogen lyd, når du afspiller en disk, kan du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder: ❑ Lydstyrken er muligvis slukket ved hjælp af lydløs-tasten på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet. Tryk på denne tast igen. ❑ Lydstyrken er muligvis reduceret ved hjælp af tasten til reducering af lydstyrken på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet. Tryk på tasten til forøgelse af lydstyrken flere gange, eller hold tasten nede for at skrue lyden op. ❑ Højreklik på lydstyrkeikonet på proceslinjen, og klik på Åbn lydstyrke for at kontrollere indstillingerne. ❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i lydmixeren. ❑ Hvis du anvender eksterne højttalere, skal du kontrollere lydstyrkeindstillingerne på højttalerne og forbindelsen mellem højttalerne og computeren.