Views
3 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Optiske

Fejlfinding > Optiske diske n134 N ❑ ❑ ❑ ❑ Sørg for, at den korrekte driversoftware er installeret. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på System og sikkerhed. 3 Klik på System. 4 Klik på Enhedshåndtering i den venstre rude. Vinduet Enhedshåndtering vises med en liste over computerens hardwareenheder. Hvis der vises et "X" eller et udråbstegn ud for den angivne enhed, skal du muligvis aktivere enheden eller installere driversoftwaren igen. 5 Dobbeltklik på ikonet for det optiske diskdrev for at åbne en liste over optiske diskdrev på computeren. 6 Dobbeltklik på det ønskede drev. Du kan kontrollere driversoftwaren ved at vælge fanen Driver og derefter klikke på Driverdetaljer. 7 Klik på OK for at lukke vinduet. Sørg for, at der ikke er klæbet nogen mærkater på disken. Klæbemærkater kan ryge af, mens disken er i det optiske diskdrev, og beskadige drevet eller medføre funktionsfejl. Hvis der vises en advarsel om områdekoden, er disken muligvis ikke kompatibel med det optiske diskdrev. Kontroller diskens emballage for at sikre dig, at dens områdekode er kompatibel med det optiske diskdrev. Hvis du bemærker kondensdannelse på computeren, skal du undlade at bruge computeren i mindst en time. Kondensdannelse kan medføre funktionsfejl i computeren.

Fejlfinding > Optiske diske n135 N Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en cd? ❑ ❑ Du må ikke starte et program eller tillade, at et program startes automatisk, ikke engang en pauseskærm, i forbindelse med skrivning af data til en cd. Hvis du bruger en cd-r/rw-disk med en klæbemærkat, skal du erstatte den med en disk uden klæbemærkat. Hvis du bruger en disk med en klæbemærkat, kan der opstå skrivefejl eller andre problemer. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en dvd? ❑ ❑ Kontroller, at du bruger den korrekte skrivbare dvd. Kontroller, hvilke skrivbare dvd-formater der er kompatible med dit optiske diskdrev. Visse skrivbare dvd-mærker kan ikke bruges. Hvad skal jeg gøre, hvis det eksterne optiske diskdrev ikke fungerer korrekt? Sørg for, at det eksterne optiske diskdrev er sluttet til elnettet og til USB-porten på computeren. Hvis det ikke er tilsluttet, fungerer det eksterne optiske diskdrev muligvis ikke korrekt.