Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding >

Fejlfinding > Højttalere n142 N Højttalere Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. Lydstyrken er muligvis slukket ved hjælp af lydløs-tasten på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet. Tryk på denne tast igen. Lydstyrken er muligvis reduceret ved hjælp af tasten til reducering af lydstyrken på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet. Tryk på tasten til forøgelse af lydstyrken flere gange, eller hold tasten ned for at skrue lyden op. DISPLAY OFF-tasten er muligvis konfigureret til at deaktivere de indbyggede lydoutputenheder på computeren. Hvis den orange DISPLAY OFF-indikator er tændt, skal du trykke på DISPLAY OFF-tasten. Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 148) for få at vide, hvordan du ændrer lydoutputenheden.

Fejlfinding > Højttalere n143 N Hvad skal jeg gøre, hvis mine eksterne højttalere ikke fungerer? ❑ Se, om du kan bruge forslagene i Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra de indbyggede højttalere? (side 142). ❑ Hvis du bruger et program, hvorfra du kan regulere lydstyrken, skal du sikre dig, at lydstyrken er indstillet korrekt i dette program. Yderligere oplysninger findes i Hjælp-filen til programmet. ❑ Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt, og at lydstyrken er indstillet til et niveau, hvor lyden kan høres. ❑ Kontroller, at højttalerne er designet til computerbrug. ❑ Hvis højttalerne har en knap, der kan slå lyden fra, skal denne knap være slået fra. ❑ Hvis højttalerne benytter en ekstern strømkilde, skal du kontrollere, at højttalerne er sluttet til elnettet. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med højttalerne. ❑ Kontroller lydstyrkeindstillingerne i Windows ved at klikke på lydstyrkeikonet på proceslinjen. ❑ Din lydoutputenhed er muligvis konfigureret forkert. Hvis du vil skifte lydoutputenhed, kan du få vejledning i Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 148).