Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Tastatur

Fejlfinding > Tastatur n146 N Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke genkender mit tastatur? ❑ ❑ Benyt følgende fremgangsmåde, når du bruger et trådløst tastatur: ❑ Kontroller, at tænd/sluk-knappen i bunden af det trådløse tastatur er i positionen ON. ❑ Kontroller, at det medfølgende AA-batteri er korrekt installeret. ❑ Det medfølgende AA-batteri er muligvis løbet tør for strøm. Udskift batteriet. ❑ Forbindelsen mellem det trådløse tastatur og computeren er afbrudt. Se Sådan tilslutter du det trådløse tastatur (side 32) for at tilslutte tastaturet igen. Benyt følgende fremgangsmåde, når du bruger et USB-tastatur: ❑ Kontroller, at USB-tastaturet er korrekt tilsluttet porten.

Fejlfinding > Disketter n147 N Disketter Hvorfor vises ikonet Sikker fjernelse af hardware og udskubning af medier ikke på proceslinjen, når diskettedrevet er tilsluttet? Computeren kan ikke registrere diskettedrevet. Kontroller først, at USB-kablet er sluttet korrekt til USB-porten. Hvis du vil sikre forbindelsen, skal du vente et øjeblik, indtil computeren har registreret drevet. Hvis ikonet stadig ikke vises, skal du benytte følgende fremgangsmåde: 1 Luk alle programmer, der benytter diskettedrevet. 2 Vent, indtil indikatoren på diskettedrevet slukkes. 3 Tryk på udskubningsknappen for at fjerne disketten, og fjern USB-diskettedrevet fra computeren. 4 Tilslut diskettedrevet igen ved at sætte USB-stikket i USB-porten. 5 Genstart computeren ved at klikke på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og derefter på Genstart. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan skrive data til en diskette? ❑ ❑ Sørg for, at disketten er indsat korrekt i drevet. Hvis disketten sidder korrekt, og det stadig ikke er muligt at skrive data til den, er den muligvis fuld eller skrivebeskyttet. Du kan enten bruge en diskette, der ikke er skrivebeskyttet, eller deaktivere skrivebeskyttelsen.