Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Lyd/video

Fejlfinding > Lyd/video n148 N Lyd/video Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge mit digitale videokamera? Hvis der vises en meddelelse om, at i.LINK-enheden er frakoblet eller slukket, er i.LINK-kablet muligvis ikke sluttet korrekt til porten på computeren eller videokameraet. Træk kablet ud, og indsæt det igen. Se Tilslutning af en i.LINK-enhed (side 81) for at få flere oplysninger. Hvordan kan jeg deaktivere startlyden i Windows? Benyt følgende fremgangsmåde for at deaktivere startlyden i Windows: 1 Klik på Start og Kontrolpanel. 2 Klik på Hardware og lyd. 3 Klik på Administrer lydenheder under Lyd. 4 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Afspil Windows-startlyd under fanen Lyde. 5 Klik på OK. Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? Hvis der ikke kommer nogen lyd fra den enhed, der er sluttet til en port, f.eks. USB-porten, HDMI-udgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket, skal du vælge en anden enhed til lydoutput. 1 Luk alle åbne programmer. 2 Klik på Start og Kontrolpanel. 3 Klik på Hardware og lyd. 4 Klik på Administrer lydenheder under Lyd. 5 Vælg den ønskede enhed til lydoutput under fanen Afspilning, og klik på Angiv standard.

Fejlfinding > Lyd/video n149 N Hvad skal jeg gøre, hvis der ikke kommer lyd fra den lydoutputenhed, der er sluttet til HDMI-udgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket? Du skal vælge en anden lydoutputenhed, hvis du vil høre lyd fra den enhed, der er sluttet til en port, f.eks. HDMIudgangsporten, den optiske udgangsport eller hovedtelefonstikket. Se Hvordan skifter jeg lydoutputenhed? (side 148) for få flere oplysninger. Hvorfor forekommer der lydafbrydelser og udeladte billeder, når jeg afspiller videoer i HD-format, f.eks. videoer, der er optaget med et digitalt AVCHD-videokamera? Afspilning af videoer i HD-kvalitet stiller store krav til computerens hardwareressourcer, f.eks. CPU, skærmkort og systemhukommelsen. I forbindelse med videoafspilning kan nogle processer og/eller funktioner blive utilgængelige, og der kan forekomme lydafbrydelser, udeladte billeder og afspilningsfejl, afhængigt af computerens konfiguration.