Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Fejlfinding > Lyd/video

Fejlfinding > Lyd/video n150 N Hvordan slår jeg lyde fra med LCD-baggrundslyset ved hjælp af DISPLAY OFF-tasten? Du kan bruge én af BIOS-funktionerne for at ændre indstillingerne for DISPLAY OFF-tasten. Benyt følgende fremgangsmåde: 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Advanced. 4 Tryk på tasten M eller m for at vælge Display off button, og tryk på Enter. 5 Tryk på tasten M eller m for at vælge Turn off Display and Sound, og tryk på Enter. 6 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter. Tryk på Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen. ! DISPLAY OFF-tastens lydløsfunktion tilsidesætter lydindstillingerne i Windows og deaktiverer alle indbyggede lydinput- og -outputenheder i computeren, herunder de indbyggede højttalere, hovedtelefonstikket, mikrofonstikket og den indbyggede mikrofon. Hvis du vil aktivere lydindstillingerne i Windows igen, skal du trykke endnu engang på DISPLAY OFF-tasten for at gendanne lyden på computeren.

Fejlfinding > "Memory Stick" n151 N "Memory Stick" Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan bruge en "Memory Stick", der er formateret på en VAIO-computer, på en anden enhed? Du er muligvis nødt til at formatere din "Memory Stick" igen. Når du formaterer en "Memory Stick", slettes alle de data, herunder musikdata, der er gemt på den. Inden du formaterer din "Memory Stick" igen, skal du derfor sikkerhedskopiere vigtige data og kontrollere, at din "Memory Stick" ikke indeholder filer, som du vil beholde. 1 Kopier data fra din "Memory Stick" til den indbyggede lagerenhed for at gemme data eller billeder. 2 Formater din "Memory Stick" ved at udføre de trin, der er angivet i Formatering af en "Memory Stick" (side 58). Kan jeg kopiere billeder fra et digitalkamera ved hjælp af en "Memory Stick"? Ja, og du kan få vist videoklip, som du har optaget med digitalkameraer, der er kompatible med "Memory Stick". Hvorfor kan jeg ikke skrive data til min "Memory Stick"? Nogle "Memory Stick"-versioner har en funktion, der forhindrer, at data bliver slettet eller overskrevet ved en fejltagelse. Denne funktion aktiveres ved at slå en knap til. Sørg for, at denne knap er slået fra.