Views
3 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af strømbesparelsestilstanden n 22 N Brug af slumretilstand Sådan aktiverer du slumretilstand Klik på Start, på pilen ud for knappen Luk computeren og derefter på Slumre. ✍ Du kan også trykke på slumretasten på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet for at sætte computeren i slumretilstand. Sådan vender du tilbage til normal tilstand ❑ ❑ ❑ ❑ Tryk på en tast på det trådløse tastatur eller USB-tastaturet. Klik på knappen på den trådløse mus eller USB-musen. Flyt den trådløse mus. Tryk på tænd/sluk-knappen på computeren. ✍ Det anbefales, at du slukker tænd/sluk-knappen i bunden af den trådløse mus (hvis den findes), når du sætter computeren i slumretilstand. Derved forhindres det, at computeren går i normal tilstand, når musen utilsigtet flyttes. ! Sørg for, at batteriet på det trådløse tastatur (hvis det følger med) er korrekt installeret og ikke løber tør for strøm. Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk. Du mister alle de data, der ikke er gemt.

Introduktion > Brug af strømbesparelsestilstanden n 23 N Hvis computeren ikke bruges i en given periode, går den i slumretilstand. Hvis du vil ændre dette, skal du ændre indstillingerne for slumretilstand. Sådan ændrer du indstillingerne for slumretilstand 1 Klik på Start, Kontrolpanel, Hardware og lyd og Strømstyring. 2 Klik på Skift indstillinger for plan under den aktuelle strømplan. 3 Skift tidsintervallet for, hvornår computeren skal gå i slumretilstand, og klik på Gem ændringer.