Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 34 N Brug af USB-tastaturet ✍ Ovenover vises som eksempel et engelsk tastatur. Dit USB-tastatur ser muligvis lidt anderledes ud end dem, der er illustreret i denne vejledning, fordi der er nogle andre specifikationer. A Funktionstaster Udfør bestemte opgaver. Den opgave, der er tilknyttet den enkelte funktionstast, varierer fra program til program, bortset fra følgende kombinationer med den Fn-tast, der skifter lysstyrken på computerens skærm. Fn+F5: Reducerer lysstyrken på LCD-skærmen. Fn+F6: Øger lysstyrken på LCD-skærmen. B Slumretast Computeren får her et lavere strømforbrug. Du kan finde flere oplysninger om strømstyring under Brug af strømbesparelsestilstanden (side 21). C S1-tast Udfører den opgave, der som standard er knyttet til tasten. Du kan ændre standardtilknytningen i VAIO Control Center. D Zoomtaster Ændrer størrelsen af et billede eller et dokument, der vises i et program. Tryk på for at få det til at syne mindre og længere væk (zoom ud). Tryk på for at få det til at syne større og tættere på (zoom ind). Du kan finde flere oplysninger om VAIO Control Center i Hjælp-filen.

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 35 N E Lydløs-tast Slår lyden til og fra. F Taster til regulering af lydstyrken Øg (+) eller reducer (-) lydstyrken. G Windows-tast Viser Start-menuen. H E-tast Skubber den optiske diskskuffe ud, når den bruges sammen med Fn-tasten. I Programtast Viser en genvejsmenu i visse softwareprogrammer. J Piletaster Flytter markøren på computerskærmen. K Indikatorlys (Num Lk): Tænder i Num Lock-tilstanden. (Caps Lock): Tænder i Caps Lock-tilstanden. (Scr Lk): Tænder i Scroll Lock-tilstanden. L Numerisk tastatur Brug det numeriske tastatur til at skrive tal eller til at udføre basale matematiske udregninger.