Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af musen n 38 N A Venstre knap Klik eller dobbeltklik på den venstre knap for at vælge elementer. Hvis du vil trække og slippe elementer, skal du holde den venstre knap nede, mens du trækker musen og derefter slipper knappen for at placere elementet. B Højre knap Tryk på den højre knap én gang for at se en evt. kontekstafhængig genvejsmenu. C Hjulet i midten Drej hjulet i midten for at rulle op eller ned på en side. Tryk på hjulet én gang for at låse hjulet, og kontroller bevægelsen ved at flytte hele musen (rullefunktionen er kun tilgængelig i forbindelse med programmer, der understøtter den). D Tænd/sluk-knap Skub knappen for at tænde og slukke den trådløse mus. E Batterirum (side 36) Opbevaringsrum til AA-batteriet. F Statusindikator Blinker orange, når musens batteri er ved at løbe tør for strøm, og bliver grøn i ca. 10 sekunder, når den trådløse mus tændes eller tilsluttes computeren.

Brug af VAIO-computeren > Brug af musen n 39 N Sådan tilslutter du den trådløse mus Når den medfølgende trådløse mus ikke fungerer, skal du bruge det medfølgende trådløse tastatur og følge trinnene for at slutte musen til computeren igen. Du kan også udføre tilslutningsproceduren ved hjælp af en valgfri USB-mus. ! Under normale omstændigheder kan du ikke udføre tilslutningsprocedurerne, før du bruger den trådløse mus. Når den trådløse mus fungerer, skal du ikke udføre tilslutningsprocedurerne, da det kan medføre funktionsfejl. 1 Sørg for, at det medfølgende batteri er korrekt installeret i den trådløse mus, og skub tænd/sluk-knappen på musen til positionen OFF. 2 Tænd computeren. 3 Hvis computeren har flere brugerkonti, skal du trykke på tasten < eller , for at vælge den konto med administratorrettigheder og trykke på Enter. 4 Vent, indtil Windows starter, tryk derefter på Windows-tasten på det trådløse tastatur for at se Start-menuen. 5 Skriv wconnect, og tryk på Enter. Hvis vinduet Kontrol af brugerkonti vises, skal du trykke på tasten < eller ,, vælge Ja og trykke på Enter. 6 Vent, indtil vinduet Re-connection Utility vises, og skub derefter tænd/sluk-knappen på den trådløse mus til positionen ON. ✍ Det kan tage et øjeblik, inden vinduet Re-connection Utility vises. 7 Vent, indtil vinduet Re-connection Utility giver besked om, at den trådløse mus nu fungerer, og klik derefter på Done.