Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Danois

Tilpasning af

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 84 N Indstilling af adgangskoden Hvis computeren forsynes med en adgangskode, skal brugeren angive denne adgangskode, når computeren tændes eller vender tilbage til normal tilstand fra slumretilstand. På denne måde kan du beskytte computeren mod uautoriseret adgang. ! Sørg for, at du ikke glemmer adgangskoden. Skriv adgangskoden ned, og opbevar den et sikkert sted. Adgangskodetype Startadgangskode Beskrivelse Du kan bruge BIOS-funktionerne til at angive to typer adgangskoder: - Maskinadgangskode: Giver brugere med administratorrettigheder mulighed for at ændre BIOS-indstillingerne og adgang til at starte computeren. - Brugeradgangskode: Giver standardbrugere adgang til at ændre nogle af BIOS-indstillingerne og starte computeren. Du kan først angive en brugeradgangskode, når du har angivet maskinadgangskoden. ✍ Du bliver bedt om at angive startadgangskoden efter visningen af VAIO-logoet for at starte computeren. ! Hvis du glemmer maskinadgangskoden, skal adgangskoden nulstilles, hvilket koster et gebyr. Kontakt et autoriseret Sonyservice-/supportcenter for at få nulstillet adgangskoden. Se Få mere at vide om din VAIO-computer (side 5) for at finde det nærmeste center eller den nærmeste agent. Du kan nulstille brugeradgangskoden under BIOS-indstillingerne ved at angive maskinadgangskoden. Windows-adgangskode Giver brugere mulighed for at logge på din computer og beskytter hver brugerkonto med en selvstændig adgangskode. ✍ Du vil blive bedt om at angive Windows-adgangskoden, efter du har valgt din brugerkonto.

Tilpasning af VAIO-computeren > Indstilling af adgangskoden n 85 N Indstilling af startadgangskoden Sådan tilføjer du en startadgangskode (maskinadgangskode) 1 Tænd computeren. 2 Tryk på tasten F2, når VAIO-logoet vises. Skærmbilledet til BIOS-konfiguration vises. Hvis skærmbilledet ikke vises, skal du genstarte computeren og trykke på tasten F2 flere gange, når VAIO-logoet vises. 3 Tryk på tasten < eller , for at vælge Security, så fanen Security vises. Vælg Set Machine Password, og tryk derefter på Enter. 4 På det skærmbillede, hvor adgangskoden skal angives, skal du skrive adgangskoden to gange og derefter trykke på Enter. Adgangskoden kan indeholde op til 32 alfanumeriske tegn (inkl. mellemrum). 5 Vælg Password when Power On under Security, og tryk på Enter. 6 Skift fra Disabled til Enabled. 7 Tryk på tasten < eller , for at vælge Exit. Vælg Exit Setup, og tryk derefter på Enter. Tryk på Enter, når du bliver bedt om at bekræfte indstillingen.