Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Експлуатація комп’ютера n116 N Експлуатація комп’ютера Що робити, якщо комп’ютер не запускається? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що комп’ютер надійно підключено до джерела струму, увімкнено, а індикатор живлення показує, що живлення подано. Відключіть усі підключені USB-пристрої (якщо такі є) та перезапустіть комп’ютер. Вилучіть усі додаткові модулі пам’яті, які було встановлено після придбання, а потім перезапустіть комп’ютер. Якщо комп’ютер підключено до подовжувача або до безперебійного джерела живлення (БДЖ), переконайтеся, що подовжувач або БДЖ підключено до джерела живлення й увімкнено. Якщо оранжевий індикатор DISPLAY OFF світиться, натисніть кнопку DISPLAY OFF. Переконайтеся, що елементи керування яскравістю та контрастністю відрегульовано правильно. Від’єднайте адаптер змінного струму. Зачекайте 3–5 хвилин. Підключіть адаптер змінного струму знову та натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути комп’ютер. Конденсування вологи може спричинити несправність комп’ютера. У такому випадку не використовуйте комп’ютер принаймні годину. Перевірте, чи використовується адаптер змінного струму Sony з комплекту постачання. Для своєї безпеки використовуйте тільки оригінальний адаптер змінного струму корпорації Sony, що постачається в комплекті з комп’ютером VAIO. Переконайтеся, що комп’ютер не знаходиться у сплячому режимі; для цього натисніть кнопку живлення комп’ютера або кнопку сплячого режиму на безпроводовій клавіатурі або клавіатурі USB. Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп’ютер вимкнеться автоматично.

Виправлення неполадок > Експлуатація комп’ютера n117 N Що робити, якщо зелений індикатор живлення світиться, але на екрані нічого не відображається? ❑ ❑ ❑ Якщо оранжевий індикатор DISPLAY OFF світиться, натисніть кнопку DISPLAY OFF. Кілька разів натисніть сполучення клавіш Alt+F4, щоб закрити вікно застосунку. Можливо, сталася помилка застосунку. Якщо натискання клавіш Alt+F4 не допомогло, натисніть кнопку Запустити, стрілку поруч із кнопкою Завершити роботу, а потім натисніть кнопку Перезавантаження, щоб перезавантажити комп’ютер. ❑ Якщо комп’ютер не перезавантажується, натисніть клавіші Ctrl+Alt+Delete і стрілку поруч із кнопкою ❑ Завершити роботу , а потім натисніть кнопку Перезавантаження. Якщо відобразиться вікно Безпека Windows, клацніть Перезавантаження. Якщо це не допомогло, натисніть та утримуйте кнопку живлення довше чотирьох секунд, щоб вимкнути комп’ютер. Від’єднайте адаптер змінного струму та залиште комп’ютер у такому стані приблизно на п’ять хвилин. Потім підключіть адаптер змінного струму та увімкніть комп’ютер знову. ! Переконайтеся, що батарею у безпроводовій клавіатурі (якщо постачається в комплекті) правильно вставлено та не розряджено. Вимикайте комп’ютер за допомогою клавіш Ctrl+Alt+Delete, оскільки натискання кнопки живлення може призвести до втрати даних, які не було збережено.