Views
8 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Робота з локальною мережею або безпроводовою локальною n128 N Як уникнути перешкод під час передавання даних? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Коли комп’ютер підключено до точки доступу, можуть траплятися перерви в передаванні даних, якщо передається великий файл, або комп’ютер розташовано поруч із мікрохвильовими печами та безпроводовими телефонами. Перемістіть комп’ютер ближче до точки доступу. Переконайтеся, що підключення до точки доступу не порушено. Змініть канал точки доступу. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, який надається разом з точкою доступу. Переконайтеся, що у вікні Електроживлення для пункту Параметри безпроводового адаптера вибрано значення Максимальна продуктивність. Вибір іншого параметра може призвести до помилки зв’язку. Щоб змінити параметри, виконуйте інструкції, зазначені в розділі Що робити, якщо комп’ютеру не вдалося підключитися до точки доступу безпроводової локальної мережі? (стор. 126). Що таке канали? ❑ ❑ У безпроводових локальних мережах використовуються різні діапазони частот, які називаються каналами. Канали точок доступу безпроводових мереж сторонніх виробників можуть бути запрограмовані на канали, що відрізняються від тих, що використовують пристрої корпорації Sony. Якщо використовується точка доступу безпроводової локальної мережі, інформацію про підключення див. в посібнику, що надається разом з точкою доступу. Чому підключення до мережі переривається в разі змінення ключа шифрування? Два комп’ютери, які працюють у безпроводовій локальній мережі, можуть втратити зв’язок між собою, якщо змінити ключ шифрування. Можна або повернути ключ шифрування до початкового профілю, або знову ввести ключ на обох комп’ютерах, щоб ключі збігалися.

Виправлення неполадок > Технологія Bluetooth n129 N Технологія Bluetooth Що робити, якщо іншим пристроям Bluetooth не вдалося виявити комп’ютер? ❑ ❑ ❑ Переконайтеся, що на обох пристроях увімкнено функцію Bluetooth. Переконайтеся, що індикатор WIRELESS на комп’ютері світиться. Можливо, комп’ютер та пристрій розташовано занадто далеко один від одного. Найкраще безпроводова технологія Bluetooth працює, якщо пристрої розташовано в межах 10 м один від одного. Що робити, якщо не вдалося знайти пристрій Bluetooth, з яким потрібно встановити зв’язок? ❑ ❑ ❑ Перевірте, чи ввімкнено функцію Bluetooth на пристрої, з яким потрібно встановити зв’язок. Для отримання додаткових відомостей див. посібник іншого пристрою. Якщо пристрій, з яким потрібно встановити зв’язок, уже з’єднано з іншим пристроєм Bluetooth, можливо, його не вдасться виявити, або він не зможе встановити з’єднання з комп’ютером. Щоб дозволити іншим пристроям Bluetooth установлювати зв’язок з вашим комп’ютером, виконайте такі дії. 1 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Пристрої та принтери. 2 Клацніть правою кнопкою миші піктограму пристрою Bluetooth і виберіть пункт Параметри Bluetooth. 3 Виберіть вкладку Параметри та встановіть прапорець Дозволити пристроям Bluetooth знаходити цей комп’ютер.