Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Мікрофон n140 N Мікрофон Що робити, якщо мікрофон не працює? ❑ ❑ Якщо використовується зовнішній мікрофон, переконайтеся, що його ввімкнено та правильно підключено до гнізда для мікрофона на комп’ютері. Можливо, неправильно настроєно пристрій вводу звуку. Щоб налаштувати пристрій вводу звуку, виконайте такі дії. 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Запустити і виберіть пункт Панель керування. 3 Клацніть Устаткування та звук. 4 У розділі Звук клацніть Керування аудіопристроями. 5 На вкладці Запис виберіть потрібний пристрій вводу звуку та натисніть кнопку Установити за промовчанням. Як уникнути фонового шуму мікрофона? Фоновий шум виникає, якщо в мікрофон надходить звук із пристрою виводу звуку, наприклад з динаміка. Щоб уникнути цієї проблеми: ❑ Не розміщуйте мікрофон поруч із пристроєм виводу звуку. ❑ Знизьте гучність динаміків і мікрофона.

Виправлення неполадок > Миша n141 N Миша Що робити, якщо комп’ютер не розпізнає мишу? ❑ ❑ Якщо використовується безпроводова миша: ❑ Перевірте, чи перемикач живлення на споді безпроводової миші перебуває в положенні ON. ❑ Переконайтеся, що не підключено іншу мишу. ❑ Перевірте, чи правильно встановлено надану батарею типу AA. ❑ Можливо, надана батарея типу AA розрядилася. Замініть її. ❑ Можливо, безпроводову мишу було від’єднано від комп’ютера. Відомості щодо підключення миші див. у розділі Підключення безпроводової миші (стор. 39). Якщо використовується миша USB: ❑ Переконайтеся, що не підключено іншу мишу. ❑ Упевніться, що мишу USB надійно вставлено в порт.