Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Динаміки n144 N Що робити, якщо зовнішні динаміки не працюють? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Спробуйте скористатися порадами розділу Що робити, якщо із вбудованих динаміків не чутно звук? (стор. 143). Якщо використовується програма із власним регулюванням гучності, переконайтеся, що гучність відрегульовано правильно. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки програми. Переконайтеся, що динаміки правильно підключено, а гучність збільшено достатньо для того, щоб почути звук. Переконайтеся, що динаміки призначено для використання з комп’ютером. Якщо динаміки обладнано кнопкою вимкнення звуку, установіть її у положення «off». Якщо динаміки потребують живлення від зовнішнього джерела, переконайтеся, що динаміки підключено до джерела живлення. Для отримання додаткових відомостей див. посібник, наданий разом з динаміками. Перевірте регулятори гучності Windows, клацнувши на панелі завдань піктограму гучності. Можливо, неправильно настроєно пристрій виводу звуку. Відомості про змінення пристрою виводу звуку див. у розділі Як змінити пристрій виводу звуку? (стор. 149).

Виправлення неполадок > Сенсорний екран n145 N Сенсорний екран Що робити, якщо сенсорний екран не працює? Можливо, сенсорний екран несправний. За допомогою безпроводової миші або миші USB натисніть кнопку Запустити і послідовно виберіть Панель керування, Устаткування та звук і Перо та дотики, а потім на вкладці Дотики установіть прапорець Використовувати пучку пальця як пристрій вводу. Що робити, якщо не вдалося торкнутися потрібного місця сенсорного екрану? Змінення пропорцій роздільної здатності екрану може призвести до втрати правильних координат сенсорного екрану. У такому разі виконайте нижченаведені дії для калібрування сенсорного екрану за допомогою Панелі керування. 1 За допомогою безпроводової миші або миші USB натисніть кнопку Запустити, виберіть пункт Панель керування і клацніть Параметри планшетного ПК. 2 На вкладці Екран натисніть Калібрувати. 3 Дотримуйтесь інструкцій на екрані.