Views
7 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Використання

Використання комп’ютера VAIO > Використання сенсорного екрана n 44 N Відображення екранної клавіатури Якщо ввімкнено функцію сенсорного екрана, для введення тексту можна скористатися екранною клавіатурою замість безпроводової клавіатури або клавіатури USB. Щоб відобразити екранну клавіатуру, просто доторкніться до текстового поля. Крім того, екранну клавіатуру можна відобразити за допомогою вкладки клавіатури, розташованої в лівій частині робочого столу. Доторкніться до вкладки, щоб розгорнути її, а потім доторкніться до неї ще раз, щоб відобразити повне подання клавіатури. Примітки щодо використання сенсорного екрана ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Перед повторним дотиком підносьте палець принаймні на 4 мм над сенсорним екраном після кожного дотику. Якщо дотик спричинює виконання неочікуваних дій, перевірте, чи не торкаєтеся ви сенсорного екрана іншими частинами тіла або одягу. Сенсорний екран може реагувати навіть на контакт із комахою, яка випадково потрапила на екран. Завжди м’яко торкайтеся екрана кінчиком пальця, а не всією пучкою. Якщо площа контакту із сенсорним екраном не задовольняє технічним характеристикам сенсорного екрана, комп’ютер може не розпізнати ваш дотик. Залежно від ділянки екрана, на якій здійснюється дотик, чутливість сенсорного екрана може відрізнятися. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність. М’які дотики завжди діють. Сила натискання не впливає на успішність виконання операцій, оскільки в сенсорному екрані використовується оптична технологія.

Використання комп’ютера VAIO > Використання вбудованої камери n 45 N Використання вбудованої камери Комп’ютер обладнано вбудованою камерою MOTION EYE. За допомогою відповідного програмного забезпечення для зйомки зображень можна виконувати такі дії: ❑ записування нерухомих зображень і фільмів; ❑ розпізнавання та записування рухів об’єкта для моніторингу; ❑ редагування записаних даних. ✍ Вмикання комп’ютера активує і вбудовану камеру. За допомогою відповідного програмного забезпечення можна брати участь у відеовикликах. ! Запуск програмного забезпечення для обміну миттєвими повідомленнями та відеоредакторів або вихід з них не призводить до активування чи вимкнення вбудованої камери, відповідно. Не переводьте комп’ютер до режиму сну під час використання вбудованої камери. Щоб скористатися програмним забезпеченням для зйомки зображень 1 Натисніть кнопку Запустити, виберіть пункт Усі програми, відтак виберіть пункт ArcSoft WebCam Companion 3 і клацніть WebCam Companion 3. 2 У головному вікні клацніть потрібну піктограму. Докладні відомості про використання програмного забезпечення див. у файлі довідки з програмного забезпечення. ✍ Якщо зображення чи фільм записується при недостатньому освітленні, клацніть піктограму Capture у головному вікні, а потім клацніть піктограму WebCam Settings і виберіть у вікні властивостей параметр недостатнього освітлення або компенсації недостатнього освітлення.