Views
6 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Використання

Використання комп’ютера VAIO > Використання функції Bluetooth n 72 N Використання функції Bluetooth На вашому комп’ютері можуть бути відсутні певні функції та параметри з цього розділу. Відомості про конфігурацію комп’ютера див. у технічних характеристиках. Можна встановити безпроводове з’єднання між комп’ютером та іншими пристроями Bluetooth ® , наприклад іншим комп’ютером або мобільним телефоном. Ці пристрої можуть обмінюватися даними без проводів у радіусі до 10 м на відкритій місцевості. Безпека Bluetooth Безпроводова технологія Bluetooth має функцію автентифікації, що дозволяє вибирати користувача для обміну інформацією. За допомогою функції автентифікації можна уникнути отримання доступу до комп’ютера будь-якими анонімними пристроями Bluetooth. Після першого з’єднання двох пристроїв Bluetooth слід визначити загальний ключ доступу (пароль, необхідний для автентифікації) для реєстрації обох пристроїв. Після реєстрації пристрою ключ доступу повторно вводити не потрібно. ✍ Цей ключ доступу може щоразу бути різним, але має бути однаковим для обох пристроїв. Для певних пристроїв, наприклад миші, ключ доступу не потребується.

Використання комп’ютера VAIO > Використання функції Bluetooth n 73 N З’єднання з іншим пристроєм Bluetooth Комп’ютер можна з’єднати з пристроєм Bluetooth, наприклад іншим комп’ютером, мобільним телефоном, PDA, гарнітурою, мишею або цифровою камерою, без використання проводів. Щоб установити з’єднання з іншим пристроєм Bluetooth Щоб обмінюватися даними з іншим пристроєм Bluetooth, спочатку необхідно настроїти функцію Bluetooth. Щоб отримати додаткові відомості про настроювання та використання функції Bluetooth, шукайте інформацію про технології Bluetooth на веб-сайті Довідка та підтримка Windows. 1 На панелі завдань клацніть піктограму VAIO Smart Network. 2 У вікні VAIO Smart Network клацніть перемикач поруч із пунктом Bluetooth, щоб установити для нього значення On. Переконайтеся, що індикатор WIRELESS світиться.