Views
4 months ago

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCJ11M1E - VPCJ11M1E Mode d'emploi Ukrainien

Настроювання

Настроювання комп’ютера VAIO > Настроювання пароля n 86 N Настроювання пароля для ввімкнення Щоб додати пароль для ввімкнення (пароль комп’ютера) 1 Увімкніть комп’ютер. 2 Натисніть клавішу F2, коли на екрані з’явиться емблема VAIO. Відобразиться вікно настроювання BIOS. Якщо це вікно не відображається, перезавантажте комп’ютер і натисніть клавішу F2 кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO. 3 За допомогою клавіш < і , виберіть пункт Security, щоб відобразити вкладку Security, виберіть Set Machine Password, а потім натисніть клавішу Enter. 4 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу Enter. Пароль має містити букви та цифри, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включно з пробілами). 5 Виберіть Password when Power On на вкладці Security і натисніть клавішу Enter. 6 Змініть значення параметра з Disabled на Enabled. 7 За допомогою клавіш < і , виберіть меню Exit, виберіть пункт Exit Setup, а потім натисніть клавішу Enter. Коли з’явиться запит підтвердження, натисніть клавішу Enter.

Настроювання комп’ютера VAIO > Настроювання пароля n 87 N Щоб додати пароль для ввімкнення (пароль користувача) ! Перед установленням пароля користувача переконайтесь, що пароль комп’ютера вже встановлено. 1 Увімкніть комп’ютер. 2 Натисніть клавішу F2, коли на екрані з’явиться емблема VAIO. Відобразиться вікно для введення пароля. Якщо це вікно не відображається, перезавантажте комп’ютер і натисніть клавішу F2 кілька разів, коли відобразиться емблема VAIO. 3 Введіть пароль комп’ютера та натисніть клавішу Enter. 4 За допомогою клавіш < і , виберіть пункт Security, щоб відобразити вкладку Security, виберіть Set User Password, а потім натисніть клавішу Enter. 5 Двічі введіть пароль у вікні введення пароля та натисніть клавішу Enter. Пароль має містити букви та цифри, а його довжина не може перевищувати 32 символи (включно з пробілами). 6 За допомогою клавіш < і , виберіть меню Exit, виберіть пункт Exit Setup, а потім натисніть клавішу Enter. Коли з’явиться запит підтвердження, натисніть клавішу Enter.