Views
8 months ago

Sony SVS1311F3E - SVS1311F3E Documents de garantie Bulgare

Sony SVS1311F3E - SVS1311F3E Documents de garantie Bulgare

Sony,

Sony, VAIO и емблемата на VAIO са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Corporation. Всички останали търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици.

Съдържание Ръководство за безопасност/разпоредби ......................5 Инструкции за работа с Wireless LAN ...........................13 Инструкции за работа с Wireless WAN ..........................15 Ръководство за разпоредби за BLUETOOTH...............16 Гаранция...........................................................................17 Служби за техническа поддръжка на Sony..................23 3