Views
8 months ago

Sony SVE1513E9E - SVE1513E9E Documents de garantie Norvégien

Sony SVE1513E9E - SVE1513E9E Documents de garantie Norvégien

Veiledning om sikkerhet

Veiledning om sikkerhet og forskriftsoverholdelse Informasjon for VAIO datamaskin For modeller som støtter IEEE 802.11a/n (5 GHz) trådløs LAN-standard NO For modeller med innebygd trådløs LAN-funksjon som ikke støtter IEEE 802.11a/n (5 GHz) trådløs LAN-standard Sikkerhetsinformasjon Advarsel: Apparatet må kobles til jord. (med unntak av produkter med 2-pinnersstøpsel.) Når du holder datamaskinen, må du vente til den er avkjølt. Overflaten rundt luftutløpet kan bli svært varm. Det anbefales at du ikke har datamaskinen direkte på fanget. Temperaturen på basedelen av enheten kan øke ved normal bruk, og dette kan over tid føre til ubehag eller brannskader. Ikke la AC-adapteren komme i kontakt med huden. Flytt AC-adapteren vekk fra kroppen hvis den blir varm og forårsaker ubehag. VAIO-datamaskiner er utformet for kun å fungere med ekte Sonybatterier. For å garantere sikker bruk av VAIO-datamaskinen må du derfor kun bruke en ekte Sony oppladbar batteripakke. Det anbefales også på det sterkeste at du bruker en ekte Sony AC-adapter levert av Sony til ditt produkt. Denne AC-adapteren er kun beregnet for bruk med IT-produkter. Den må ikke brukes til noe annet formål. Hvis strømledningen til AC-adapteren som følger med datamaskinen har et 3-pinners støpsel, må du sørge for at den elektriske koblingen er forsvarlig jordet. Denne AC-adapteren er kun beregnet for innendørs bruk. 71