Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

4 Zvolte velikost

4 Zvolte velikost snímku, kterou chcete používat 1 Nastavte režim REC ovladačem MODE. •Zůstane svítit jedna z kontrolek režimu REC/PLAY (zelená) signalizující aktuální režim. 2 Stiskněte (Velikost snímku). 3 Vyberte (Photo Size) nebo (Movie Size) pomocí částí b/B ovládacího tlačítka, pak vyberte požadovaný rozměr snímku pomocí v /V. 5M 3:2 3M 1M VGA Photo Size Tlačítko PHOTO MOVIE MODE • Výše uvedená obrazovka platí pro fotografie (statické snímky). • Pro videosekvence zvolte [640(30fps)], [320(30fps)] nebo [320(15fps)]. • Na spodním okraji LCD obrazovky je uveden počet statických snímků nebo délka videosekvencí, které lze zaznamenat. Indikátor přístupu 4 Pro dokončení nastavení stiskněte (Velikost snímku).

O velikostech snímků Podrobné informace o velikostech snímků t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 13) Výchozí nastavení jsou označena . Velikost snímku Vodítko Počet snímků Tisk 5M (2592×1944) Pro tisk snímků s vysokou hustotou ve velikosti A5. Menší Jemný 3:2* (2592×1728) 3M (2048×1536) 1M (1280×960) VGA (640×480) Pro tisk velikosti pohlednice. Pro záznam velkého počtu snímků. Pro přikládání snímků do e-mailu nebo vytváření webových stránek. * Snímky jsou zaznamenány se stejným poměrem stran 3:2, jako má papír pro tištění fotografií nebo pohlednice atd. Formát videosekvence Kdy jej použít 640 (30 fps) Zaznamenané videosekvence mají čistý a hladký obraz. 320 (30 fps) 320 (15 fps) Lze zaznamenat více videosekvencí. O počtu fotografií, které lze zaznamenat a využitelné době záznamu videosekvencí Počet fotografií, které lze zaznamenat, a využitelná doba záznamu videosekvencí se liší podle vybrané velikosti snímku. Podrobné informace o využitelném počtu fotografií/době záznamu t „Návod k obsluze/řešení problémů” (strana 24) Větší Hrubý • „fps” znamená počet snímků za sekundu (Frame Per Second). Počet snímků, které lze uložit, se může lišit podle konkrétní situace při záznamu konkrétního subjektu. 60min 101 Fotografie Maximální počet snímků, které lze zaznamenat •Počet snímků, které lze zaznamenat, a využitelná doba záznamu se může lišit v závislosti na podmínkách fotografování. Vyjmutí karty „Memory Stick Duo” Indikátor přístupu VGA [ 96] 640 30f [00:10:48] Videosekvence Maximální doba záznamu videosekvence Otevřete kryt akumulátoru/karty „Memory Stick Duo” a pak jednou zatlačte kartu „Memory Stick Duo” směrem dovnitř. Pokud svítí indikátor přístupu Nevyjímejte akumulátor/kartu „Memory Stick Duo” a nevypínejte přístroj. Mohlo by dojít k poškození dat.