Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Print Cancel Select DPOF

Print Cancel Select DPOF image Zvolí se a vytisknou všechny zvolené snímky. Zvolte snímek, který chcete vytisknout pomocí v/V/b/B nebo kolečkem Shuttle astiskněte z pro zobrazení značky . (Pro volbu ostatních snímků postup opakujte.) Pak stiskněte tlačítko MENU. [DPOF image] Vytisknou se všechny snímky se značkou (Tisková značka) bez ohledu na zobrazený snímek. [All In This Folder] Vytisknou se všechny snímky ve složce. 5 Proveďte kroky 2 a 3 uvedené v části „Fáze 3: Tisk” (strana 76)”. 78 CZ [Select]

Tisk v laboratoři Kartu „Memory Stick Duo” se snímky z vašeho fotoaparátu můžete přinést do fotografické laboratoře. Pokud fotografická laboratoř podporuje službu vyhovující standardu DPOF, můžete označit značkou (Tisková značka) snímky, které chcete vytisknout a nemusíte je již vybírat v laboratoři. Označování v režimu jednoho snímku Ovládací tlačítko Tlačítko MENU Co je to DPOF? DPOF (Digital Print Order Format) je funkce, která vám umožňuje označit značkou (Tisková značka) snímky na kartě „Memory Stick Duo”, které chcete později vytisknout. • Snímky označené značkou (Tisková značka) můžete také vytisknout na tiskárně, která je kompatibilní se standardem DPOF (Digital Print Order Format) nebo použít tiskárnu kompatibilní s PictBridge. • Nelze označit videosekvence. • Pokud označíte snímky pořízené v režimu [Multi Burst], budou všechny snímky vytištěny na jeden list rozdělený na 16 panelů. • Snímky uložené v Albu není možné označit. Když berete kartu „Memory Stick Duo” do laboratoře • Poraďte se s fotolaboratoří, které typy karet „Memory Stick Duo” dokáže zpracovat. • Pokud nemohou pracovat s kartami „Memory Stick Duo”, zkopírujte snímky, které chcete vytisknout na jiné médium, například CD-R a vezměte je do laboratoře. • Nezapomeňte si sebou vzít adaptér pro kartu Memory Stick Duo. •Před odnesením dat do laboratoře si je vždy zálohujte na disk. •Počet výtisků nelze nastavit. PHOTO MOVIE MODE 1 Zobrazte snímek, který chcete označit. 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte DPOF pomocí b/B, a pak stiskněte z. Snímek je označen značkou (tisková značka). 60min 101 2/9 1M DPOF Exit BACK/NEXT 4 Pro označení dalších snímků je zobrazte pomocí b/B nebo kolečka Shuttle, a pak stiskněte z. Tisk fotografií Odstranění značky v režimu jednoho snímku Stiskněte z v kroku 3 nebo 4. 79 CZ