Views
4 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Označování v režimu

Označování v režimu náhledů 1 Zobrazte obrazovku náhledů (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”). •Značku This Folder]. Zelená značka • SELECT MENU TO NEXT 6 Opakujte krok 5 pro označení dalších snímků. 7 Stiskněte MENU. 8 Vyberte [OK] pomocí B, pak stiskněte z. Značka se změní na bílou. 80 CZ 2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu. 3 Zvolte DPOF pomocí b/B, a pak stiskněte z. 4 Zvolte [Select] pomocí b/B, a pak stiskněte z. nelze přidat při zapnutí [All In 5 Zvolte snímek, který chcete označit pomocí v/V/b/B nebo kolečka Shuttle, a pak stiskněte z. U zvoleného snímku se objeví zelená značka . Pro zrušení zvolte [Cancel] v kroku 4 nebo zvolte [Exit] v kroku 8, a pak stiskněte z. Odstranění značky v režimu náhledů Zvolte snímky, ze kterých chcete odstranit značku v kroku 5, a pak stiskněte z. Odstranění všech značek ve složce Zvolte [All In This Folder] v kroku 4, a pak stiskněte z. Zvolte [Off], a pak stiskněte z.

MODE Připojení fotoaparátu k televizoru Prohlížení snímků na obrazovce televizoru Po připojení fotoaparátu k televizoru si můžete prohlížet snímky na jeho obrazovce. Před připojením televizor i fotoaparát vypněte. 1 Připojte přiložený propojovací kabel A/V do konektoru A/V OUT (STEREO) na stanici Cyber-shot Station a vstupních konektorů video/audio na televizoru. 3 Zapněte televizor a přepínač vstupů TV/video přepněte do polohy „VIDEO”. • Pro podrobnosti se podívejte do pokynů dodávaných s televizorem. 4 Nastavte režim PLAY ovladačem MODE. 2 Do vstupních konektorů audio/video VGA 101 8/9 PHOTO MOVIE 101-0008 2005 1 1 10:30PM BACK/NEXT VOLUME 1 Do konektoru A/V OUT (STEREO) Pokud je váš televizor vybaven monofonním vstupem, připojte žlutý konektor A/V propojovacího kabelu do videovstupu a pak připojte buď bílý nebo červený konektor do audiovstupu. Při připojení bílého konektoru uslyšíte výstup z levého kanálu a při připojení červeného uslyší zvuk z pravého kanálu. • Pokud máte připojen USB kabel ke stanici Cyber-shot Station, odpojte jej. Na obrazovce se objeví zaznamenané snímky. Požadovaný snímek zvolte ovládacími tlačítky b/B. • Pokud připojíte fotoaparát ke stanici Cyber-shot Station při připojení A/V propojovacího kabelu, nezobrazí se na LCD displeji žádné informace. • Používáte-li fotoaparát v zahraničí, bude možná potřeba přepnout výstupní videosignál podle připojeného televizoru (strana 59). Připojení fotoaparátu k televizoru 2 Upevněte fotoaparát na stanici Cyber-shot Station (strana 17). 81 CZ