Views
8 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Poznámky k televizním

Poznámky k televizním barevným systémům (normám) Chcete-li si prohlížet snímky na obrazovce televizoru, budete potřebovat televizor s videovstupem a USB kabel (dodávané příslušenství). Barevný systém televizoru musí odpovídat výstup z vašeho digitálního fotoaparátu. Podívejte se do následujícího seznamu barevných televizních systémů pro nalezení odpovídajícího systému podle země, kde fotoaparát používáte: Systém NTSC Bahamské ostrovy, Bolívie, Kanada, Střední Amerika, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Jamajka, Japonsko, Korea, Mexiko, Peru, Surinam, Tajwan, Filipíny, U.S.A., Venezuela atd. Systém PAL Austrálie, Rakousko, Belgie, Čína, Česká republika, Dánsko, Finsko, Německo, Holandsko, Hong Kong, Maďarsko, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Singapur, Slovenská republika, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie atd. Systém PAL-M Brazílie Systém PAL-N Argentina, Paraguay, Uruguay Systém SECAM Bulharsko, Francie, Guájana, Irán, Irák, Monako, Rusko, Ukrajina atd. 82 CZ

Řešení problémů Řešení problémů Pokud budete mít při používání fotoaparátu nebo příslušenství jakékoli problémy, vyzkoušejte následující řešení. 1 Projděte si položky na stranách 84 až 93. Pokud se na displeji objeví kód ve tvaru „C/E:ss:ss”, viz strana 94. 2 Vyjměte akumulátor a přibližně po jedné minutě jej znovu vložte a zapněte fotoaparát. 3 Pokud fotoaparát stále nepracuje správně, stiskněte znovu tlačítko RESET pomocí předmětu s ostrým hrotem, a pak znovu fotoaparát zapněte (Všechna nastavení, včetně nastavení data a času budou vymazána). Tlačítko RESET PHOTO MOVIE MODE 4 Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. Vezměte prosím na vědomí, že všechny snímky v Albu nebo hudební soubory mohou být podrobeny kontrole při odeslání fotoaparátu na opravu. Řešení problémů 83 CZ