Views
7 months ago

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony DSC-M2 - DSC-M2 Consignes d’utilisation Tchèque

Akumulátor a napájení

Akumulátor a napájení Akumulátor nelze dobíjet. • Fotoaparát je zapnutý. Vypněte fotoaparát (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”). Akumulátor nelze nainstalovat. • Nainstalujte správně akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). Kontrolka /CHG při nabíjení akumulátoru bliká. • Nainstalujte správně akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Akumulátor je vybitý. Znovu připojte síťový adaptér a akumulátor nabijte. • Akumulátor nepracuje správně. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. Kontrolka /CHG při nabíjení akumulátoru nesvítí. • Síťový adaptér je odpojen. Připojte síťový adaptér správně (strana 16, t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Nainstalujte správně akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Akumulátor je zcela nabitý. • Akumulátor je vybitý. Znovu připojte síťový adaptér a akumulátor nabijte. • Síťový adaptér nepracuje správně. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. • Fotoaparát správně upevněte na stanici Cyber-shot Station (strana 17) Pokud indikátor zbývající kapacity akumulátoru neukazuje správnou hodnotu nebo je zobrazena dostatečná kapacita a akumulátor se vybíjí příliš rychle. • Tento jev se objevuje při používání fotoaparátu ve velmi horkém nebo chladném prostředí (strana 99). • Zobrazený čas se liší od skutečného. Akumulátor zcela vybijte, a pak znovu nabijte pro opravu zobrazení. • Akumulátor je vybitý. Nainstalujte nabitý akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Akumulátor dosáhl konce životnosti (strana 99). Vyměňte jej za nový. Akumulátor se vybíjí příliš rychle. • Dostatečně jej nabijte (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Používáte akumulátor ve velmi chladném prostředí (strana 99). • Kontakty akumulátoru jsou znečištěné. Vyčistěte kontakty bavlněným tampónem atd. a akumulátor nabijte. • Akumulátor dosáhl konce životnosti (strana 99). Vyměňte jej za nový. 84 CZ

Fotoaparát nelze zapnout. • Nainstalujte správně akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Síťový adaptér je odpojen. Připojte síťový adaptér správně (strana 16, t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Síťový adaptér nepracuje správně. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní středisko Sony. • Akumulátor je vybitý. Nainstalujte nabitý akumulátor (strana 16, t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Akumulátor dosáhl konce životnosti (strana 99). Vyměňte jej za nový. • Fotoaparát správně upevněte na stanici Cyber-shot Station (strana 17). Fotoaparát se náhle vypne. • Pokud po dobu více než tři minuty nepořídíte žádný snímek, digitální fotoaparát se automaticky vypne, aby se šetřila energie akumulátoru. Fotoaparát zapněte znovu (t krok 2 v části „Nejdříve si přečtěte”) nebo použijte síťový adaptér (strana 16). • Akumulátor je vybitý. Nainstalujte nabitý akumulátor (t krok 1 v části „Nejdříve si přečtěte”). • Fotoaparát správně upevněte na stanici Cyber-shot Station (strana 17). Pořizování fotografií/videosekvencí Po zapnutí fotoaparátu se nerozsvítí LCD displej. • Podsvícení LCD je v tmavých místech vypnuto pomocí tlačítkem (strana 23). . Podsvícení LCD zapněte Fotoaparát nezaznamenává statické snímky. • Zkontrolujte volnou kapacitu karty „Memory Stick Duo” (strana 24). Pokud je plná, proveďte některý z následujících kroků: – Vymažte nepotřebné snímky (t krok 6 v části „Nejdříve si přečtěte”). – Vyměňte kartu „Memory Stick Duo”. • Používáte-li kartu „Memory Stick Duo” s přepínačem ochrany proti zápisu a přepínač je v poloze LOCK. Nastavte přepínač do polohy pro záznam (strana 97). • Při nabíjení blesku nelze pořizovat snímky. • Režim je nastaven na PLAY (přehrávání). Nastavte režim na REC (záznam) ovladačem MODE. Řešení problémů Vyfotografovaný objekt není na displeji vidět. • Režim je nastaven na REC (záznam). Nastavte režim na PLAY (přehrávání) ovladačem MODE. Zápis na kartu trvá dlouho. • Je aktivována funkce redukce šumu při dlouhých časech závěrky (strana 20). Nejedná se o závadu. 85 CZ